Huurwoning opleverklaar laten maken?
ga voor de scherpste prijs
Gratis & vrijblijvend

Huurwoning opleveren na overlijden

Als je als nabestaande een erfenis aanvaard en de overledene had een huurwoning dan ben je als erfgenaam verantwoordelijk voor het bezemschoon opleveren van de huurwoning.

Dit betekent dat je de gehuurde woning leeg, schoon en in originele staat terug gebracht moet worden. In welke originele staat de woning teruggebracht moet worden ligt aan eventuele aanpassingen die zijn gedaan in de woning. Zijn er aanpassingen goedgekeurd om te blijven dan hoef je deze niet te verwijderen.

In principe komt het erop neer dat de woning opgeleverd moet worden in de staat zoals deze was bij het aangaan van het huurcontract.

Als er een opnamestaat is opgemaakt dan staan daar eventuele gebreken op. Als de woning ná 1 augustus 2003 is gehuurd dan moet de verhuurder aantonen wat de gebreken waren. Dit doet de verhuurder met de opnamestaat. Als er geen opnamestaat is dan zal de verhuurder moeten aantonen wat de staat van de woning was bij het aangaan van het huurcontract. Kan de verhuurder niks aantonen dan mag je de woning opleveren, zoals deze is.

Als het huurcontract voor 1 augustus 2003 is aangegaan dan moet de huurder aantonen wat de staat van de woning was. Voor die datum ging de wetgever ervan uit dat de woning in goede staat werd opgeleverd aan de huurder. Heb je geen opnamestaat en kun je niet aantonen wat de staat was dan moet je alle gebreken in de woning verhelpen. Uitgezonderd van normale slijtage.

Vloerbedekking verwijderen huurwoning

Ga naar:

Hoe lang mag je een huurwoning aanhouden na overlijden?

Na het overlijden van de huurder eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na het overlijden automatisch. Dit is juridisch zo geregeld. Als erfgenamen heb je dus de tijd om de woning te ontruimen en originele staat terug te brengen tot aan het einde van de tweede maand. Je hebt dus minimaal 2 maanden de tijd voor de oplevering van de woning te realiseren.

Als er onenigheid of onduidelijkheid is over de nalatenschap dan kan het voorkomen dat de inboedel niet aangeraakt mag worden. Het leeghalen van een woning kan pas gedaan worden als er duidelijkheid is gegeven door de notaris. In dit soort gevallen moet er ook met de verhuurder overlegd worden. Mogelijk krijg je hem zover dat de huurovereenkomst eindigt op een latere datum.

Het komt wel eens voor dat een executeur testamentair de woning moet ontruimen of laten ontruimen, voordat er duidelijkheid is over de nalatenschap. De inboedel wordt dan tijdelijk opgeslagen. Erven worden hier meestal niet bij betrokken. In de meeste gevallen wordt een ontruimingsbedrijf ingehuurd die de spullen verpakt, verhuisd en tijdelijk opslaat.

Huurwoning laten leegruimen?

Bespaar tot 50%

Wanneer mag je blijven wonen in de huurwoning?

Ben je officieel medehuurder dan wordt je na het overlijden van de hoofdhuurder automatisch hoofdhuurder. Als je samenwoont ben je niet officieel medehuurder. Als geregistreerd partner van een huurder wordt je wel automatisch hoofdhuurder. Dat geldt overigens ook voor echtgenoten.

Als je al twee jaar of langer samenwoont in de huurwoning dan kun je medehuurder worden. Als de verhuurder dat weigert dan kun je naar de kantonrechter stappen.

Als je medehuurder bent dan heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Of je medehuurder bent ligt er dus aan of je dit geregeld hebt of dat je geregistreerd partner of echtgenoot bent. Ben je achterblijvende partner en ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap controleer dan direct na het overlijden van je partner of je gebruik mag blijven maken van de woonruimte. Als je geen medehuurder bent dan kun je de verhuurder toestemming vragen of je de huurwoning mag overnemen.

Als de verhuurder nul op het rekest geeft dan kun je ook naar de kantonrechter. De kans is namelijk groot dat de rechter je toch hoofdhuurder maakt. Dit gebeurt alleen als je zelf de huur kunt betalen en je ook voor langere duur een duurzame gemeenschappelijke huishouding had met de overleden hoofdhuurder.

Houd er rekening mee dat als je hoofdhuurder wordt dat je ook verantwoordelijk wordt voor de staat van de huurwoning. Stel er zijn veel aanpassingen gemaakt dan moet je bij verlaten van de woning mogelijk ook alles herstellen.

Wat gebeurt er met de inboedel van medehuurder?

Als je medehuurder bent dan betekent dat niet direct dat de inboedel jou toekomt als de andere medehuurder overlijdt. De inboedel is namelijk bestemd voor de erfgenamen. Als je geen erfgenaam bent dan heb je geen recht op iets van de nalatenschap van de overleden medehuurder.

Als de erfenis zuiver aanvaard wordt door de erfgenamen mag je ook eisen om alles spullen op te laten halen door hen.

Ben je erfgenaam en heb je te maken met een medehuurder die in de huurwoning mag blijven dan kun je de inboedel geheel of deels aanbieden. In sommige gevallen is het verstandig om ze gratis aan te bieden. In veel gevallen is het namelijk niet rendabel om ze te verwijderen.

Gaat het om waardevolle inboedel dan kun deze te koop aanbieden of anders de inboedel laten opkopen.

De erfgenamen zijn niet verantwoordelijk voor de algehele staat van het huurhuis. Als medehuurder blijf je hoofdhuurder als je dat was en anders wordt je dat in elk geval en ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van het huurhuis en hoeven de erfgenamen geen herstellingen in het huis te verrichten.

In welke staat moet je een huurwoning na overlijden opleveren?

De erfgenamen zijn verantwoordelijk om de woning van de overleden huurder in originele staat op te leveren. Dit verschilt niet van de situatie waarbij een huurder een woning verlaat. Alle kosten die hierbij gemaakt worden, zoals eventuele herstelkosten zijn voor de erfgenamen.

Als er een opnamestaat is dan mag de woning opgeleverd worden volgens de staat die daarin beschreven staat. Is er geen opname staat dan zal de verhuurder moeten bewijzen wat de staat van de woning was bij aanvang van de huur. Anders mag de huurder of in het geval van een sterfgeval de nabestaanden de woning opleveren in de staat, zoals deze is. 

Is de woning vóór 1 augustus 2003 gehuurd dan moet de huurder aantonen wat de staat van de woning is. Voor die datum ging de wetgever er namelijk vanuit dat de woning door de verhuurder in goede staat werd opgeleverd aan de huurder. Ook voor erfgenamen van een overleden huurder is de datum geldig. Voor erfgenamen is de opnamestaat dan ook belangrijk. Is die er niet dan moeten de erfgenamen op een andere manier bewijzen wat de staat van de woning was bij aanvang van de huur.

Slijtage door normaal gebruik aan en in de woning hoeven niet hersteld te worden door de erfgenamen van de huurder. Is er schade aan de woning die toe te schrijven is aan de huurder dan zullen de erfgenamen deze zelf moeten herstellen of opkomen voor de kosten hiervan. De verhuurder heeft dan het recht om deze te kosten door te berekenen.

Huurwoning opleverklaar laten maken?

Bespaar tot 50%

Wat moet er in elk geval gedaan bij het verlaten van een huurwoning:

  • Alle roerende zaken, waaronder inboedel, huisraad en andere losse spullen moeten worden verwijderd
  • Al het achterstalling onderhoud wat onder het besluit kleine herstellingen valt zijn voor rekening van de huurder of diens erfgenamen.
  • Aanpassingen aan de woning waar geen goedkeuring voor is gegeven dat ze mogen blijven bij het verlaten van de woning.
  • De woning moet geheel schoongemaakt worden. Vet-, smeer-, vuil-, stof-, en kalkaanslag op alle oppervlakken in de woning verwijderd worden. Zo moet bijvoorbeeld ook urinesteen uit de wc pot verwijderd worden. Een ander voorbeeld is kalkaanslag in de douche. Deze moet verwijderd worden. De woning moet van buiten ook enigszins schoongemaakt worden. Zo moeten de ramen en kozijnen schoon zijn. De tuin moet ook netjes en opgeschoond zijn.

Roerende zaken zijn losse spullen, zoals een kast of een bank. De woning en alle vaste onderdelen daarvan zijn onroerende zaken. Het is wel zo dat er soms twijfel is of iets roerend of onroerend is. Als je iets vastmaakt aan een woning betekent dat niet direct dat het onroerend is. Stel je plaatst palen van een waslijn in de grond. Dan is dat in principe onroerend, omdat het vastzit in de grond, maar dit is een twijfel geval. In meeste gevallen wordt het gezien als roerend goed en moet het verwijderd worden bij het verlaten van de woning.

Kleine herstellingen zijn versleten delen van de woning die niet duur of erg lastig zijn om de verhelpen. Kleine herstellingen worden in de regel door de huurder verholpen tijdens het gebruik van de woning. Dit hoort bij het normale onderhoud dat je pleegt als je in een woning verblijft. Stel dat je een trapleuning hebt die losgeraakt van de muur dan ben je als huurder verantwoordelijk om dit te repareren. De kosten hiervan zijn ook voor de huurder. Er wordt vanuit gegaan dat kleine herstellingen eigenlijk altijd wel worden verholpen tijdens het gebruik van de woning, omdat het functioneel is en ook nodig is om op een normale manier gebruik te maken van de woning.

Kleine aanpassingen mogen altijd worden verricht zonder dat goedkeuring van de eigenaar van de woning. Kleine aanpassingen zijn bijvoorbeeld het leggen van vloerbekleding. Als je geen goedkeuring hebt gevraagd dat moet je aanpassingen verwijderen bij verlaten van de woning als de eigenaar daarom vraagt. Zijn aanpassingen goedgekeurd om te mogen blijven dan hoef je ze niet weg te halen.

Grote aanpassingen die goedgekeurd zijn door de eigenaar of de rechter hoeven in de regel niet weggehaald worden. In sommige gevallen moet dit wel. Als er tussen huurder en verhuurder is afgesproken dat de aanpassing moet worden verwijderd aan het einde van de huur van het huis.

Als een huurhuis wordt verlaten wordt dan moet deze schoon opgeleverd worden. Hoe schoon je een huurhuis moet opleveren is vaak de vraag. Het komt er eigenlijk op neer dat je beter de hele woning even grondig poetst. Dat kun je het beste doen, nadat de woning leeg is gemaakt. Dan kun je overal gemakkelijk bij en valt de klus mee.

Als je te maken hebt met een ernstig vervuilde woning dan is het door alle rommel lastig in te schatten hoe vies de woning is. In dit geval is het verstandig om snel te handelen.

Mogelijk is het zelfs verstandig om een vervuilde woning te laten ontruimen. Als je namelijk niet op tijd de huurwoning kan opleveren dan zal de verhuurder de kosten voor het ontruimen en schoonmaken op je verhalen.

De kosten zijn vaak al 3 tot 4 keer hoger dan marktconform is en als je dan te maken hebt met een ernstig vervuilde woning kan dit oplopen tot tientallen duizenden euro’s.

Laat een voorinspectie doen, zodat je zekerheid krijgt

Zelf verhuurders weten niet altijd wat hun rechten en plichten zijn. Een ding is meestal wel duidelijk. Ze moeten een voorinspectie uitvoeren en dit moet op redelijke termijn, voordat de sleuteloverdracht plaatsvindt. Zo krijgt de huurder de tijd om alle zaken die gedaan moeten worden op te lossen.

Eigenaren komen graag even kijken wat de staat van de woning is. Ze weten dan wat de situatie is en kunnen dan ook aangeven wat er volgens hen moet gebeuren.

Een voorinspectie is erg belangrijk om in kaart te brengen wat de eigenaar van het huurhuis verwacht. Je hebt dan niet alleen de tijd om bepaalde zaken op te lossen, maar je kunt hebt dan ook tijd om met de eigenaar te overleggen. Vooral als er eisen zijn die niet redelijk zijn is het fijn om even tijd te hebben, zodat je tijd hebt om je hiertegen te verweren.

Als je de woning gereed hebt gemaakt voor oplevering dan is het verstandig om een eindinspectie uit te laten voeren. Dit kan en gebeurt meestal op de laatste huurdag als de sleuteloverdracht plaatsvindt. In alle gevallen is het altijd verstandig om alles schriftelijk vast te laten leggen, zodat je ook later kunt aantonen wat de eigenaar van de oplevering van het huurhuis vond.

Hoe schoon moet je een huurhuis opleveren?

Een huurhuis moet altijd schoon opgeleverd worden. Dit is eigenlijk een standaard eis van een eigenaar. Veel mensen vragen zich echter af: hoe schoon moet je een huurhuis opleveren? 

Met andere woorden hoe schoon is schoon? In principe komt het erop neer dat alle stof, viezigheid en vlekken in het huis worden verwijderd. Daar hoort ook de buitenzijde van een huis bij. Zo moeten ramen en kozijnen ook schoon zijn.

Wil je weten hoe je een huurhuis schoon moet maken? Lees dan: huurwoning schoonmaken bij einde huurcontract.

Professionele ontruimer nodig?

Bespaar tot 50%

Huurhuis opleverklaar laten maken

Erfgenamen hebben meestal als genoeg emotionele last door het overlijden van een dierbare. Daarnaast moeten er veel zaken geregeld worden die je gewoonweg niet kunt uitbesteden. Uiteraard zijn er wel mogelijkheden, zoals erfenis begeleiding.

Iets wat je zeker kunt uitbesteden is een huisontruiming. Het huurhuis wordt dan helemaal leeggeruimd, schoongemaakt en kleine herstellingen worden verricht, zodat het huis opleverklaar is. Je kunt ook enkele een deel laten uitvoeren, zoals alleen weghalen van de inboedel. De meeste bedrijven leveren maatwerk.

Een bedrijf dat huisontruimingen uitvoert heet een ontruimingsbedrijf.

De kosten voor het ontruimen van een huurhuis

Als je zelf in staat bent om een huis te ontruimen dan is dat in de meeste gevallen het goedkoopst. Hiervoor heb je handjes nodig. Mensen die spullen uit de woning dragen en in een verhuiswagen of ander vervoermiddel plaatsen.

Soms wordt er ook gebruik gemaakt van afvalcontainers. Afvalcontainers zijn wel relatief duur en soms is het goedkoper om een ontruimingsbedrijf in te huren. 

Het afvoeren van spullen kun je het best gescheiden doen. Veel inboedels bestaan uit spullen die gemakkelijk te doneren zijn. Zo kun je klein huisraad vaak bij lokale verenigingen en stichtingen doneren. Vaak is het wel heel specifiek, zoals boeken of CD’s.

Bepaalde soorten materialen die als afval gezien kunnen worden kun je vaak gratis afgeven:

  • Papier
  • Glas
  • Kleding
  • Metalen

Voor metalen kun je zelfs geld krijgen. Deze kun je verkopen aan een metaalrecyclingbedrijf.

Zelf een huis ontruimen kan goedkoper zijn dan uitbesteden. Je moet dan wel, zoals hierboven beschreven zelf zaken kunnen uitvoeren. Je moet ook veel zaken regelen, zoals de afvalstroom. Zo worden de kosten niet te hoog. Afvalcontainers zijn handig, maar duur! 

Als jezelf niet de mogelijkheid hebt om een huis te ontruimen dan kun je een ontruimingsbedrijf inhuren. Het is dan wel verstandig om meerdere offertes aan te vragen. Zo kun je tot wel 50% besparen.

Je kunt ook andere dingen doen om geld te besparen. Dit kun je onder andere doen door kleine opruimwerkzaamheden te verrichten, zodat er minder spullen staan om te ontruimen. Zo kun je glas zelf weggooien, boeken doneren en kleding in een textielcontainer doen.

Als laatste kun je kleine spullen in dozen doen en andere zaken bundelen, zodat het minder werk kost voor het ontruimingsbedrijf om een woning leeg te maken. Ze zullen dan een offerte afgeven met een zachter prijsje.

De gemiddelde woningontruiming kosten die wij hebben samengesteld worden gebaseerd op het type woning. Zo kost het leegruimen van een eengezinswoning op zijn minst 450,- en dat kan oplopen tot 2100,-. De gemiddelde kosten zijn 1250,-. Je kunt je voorstellen dat het per situatie verschilt. De omvang van de opdracht bepaald hoe hoog te kosten zijn.

Als je naast het leegmaken van een woning ook herstelwerkzaamheden wil laten verrichten dan gaan de kosten omhoog. Het ligt er natuurlijk ook aan wat er herstelt moet worden.

Hieronder een overzicht met de gemiddelde kosten voor een woningontruiming van de meeste voorkomende soorten woningen.

Type woningLaagGemiddeldHoog
Eengezinswoning450,-1250,-2100,-
Appartement350,-1100,-1800,-
Hoekwoning500,-1350,-2300,-
Twee onder één kap500,-1400,-2400,-
Vrijstaande woning600,-1550,-2600,-
Zorgkamer225,-375,-700,-
Seniorenwoning350,-775,-1200,-

Weten wat een woningontruiming kost?

Bespaar tot 50%

In het kort nog even..

Erfgenamen die een erfenis hebben aanvaard zijn verantwoordelijk voor de oplevering van een eventuele huurwoning van de overledene. Ze moeten de woning leegruimen, herstellen en schoonmaken. De huur loopt door tot het einde van de tweede maand na overlijden. Als er om welke reden dan ook meer tijd nodig is dan moet je toestemming aan de verhuurder vragen. Bij twijfel zo snel mogelijk contact opnemen met de verhuurder. Zo voorkom je dat je met een spoedontruiming komt te zitten.

In sommige gevallen kun je de huur ook eerder opzeggen. Zo kun je kosten besparen. Dit moet wel overlegd worden met de verhuurder.

Als er een medehuurder is dan neemt deze persoon het huurhuis over. Erfgenamen hebben recht op de inboedel van overledene en kunnen deze verwijderen uit de woning. In overleg kan de medehuurder de inboedel mogelijk overnemen. In het geval een medehuurder het huurhuis overneemt hoeven de erfgenamen geen herstellingen in het huis te verrichten.

Als je een woningontruiming wil uitbesteden dan verschillen de kosten sterk per geval. De omvang van de inboedel is voor een groot deel bepalend wat de kosten zijn. Je kunt zelf besparen door de woningontruiming zelf uit te voeren of om de omvang van de spullen te reduceren. Des te minder spullen er verwijderd dienen te worden des te lager de offerte is.