Senioren verhuisservice nodig?
ga voor de scherpste prijs
Gratis & vrijblijvend

Seniorenverhuizing in 2024 uitgelegd

Veel mensen krijgen als ze ouder worden vroeg of laat te maken maken met een seniorenverhuizing. Als oudere mensen verhuizen moet er in de regel meer uit handen genomen worden dan bij een reguliere verhuizing.

Dit geldt met name voor ouderen die hulpbehoevend zijn door ziekte of omdat ze gewoon de kracht niet meer hebben.

Seniorenverhuizingen komen steeds vaker voor, omdat de overheid langer thuis wonen al jaren ondersteunt. De vergrijzing van onze bevolking wordt de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar. Daardoor zijn er meer verhuizingen van ouderen.

Seniorenverhuizingen zullen in 2024 meer voorkomen dan in voorgaande jaren. Ook de komende jaren blijft dit stijgen. Dit zal de komende 15 jaar niet veranderen.

Langer thuis wonen wordt door de overheid ondersteund door onder andere zorg thuis aan huis aan te bieden. Dit maakt het mogelijk dat ouderen met een goede kwaliteit van leven in hun eigen huis oud kunnen worden.

Het gevolg is dat ouderen weliswaar langer thuis wonen, maar op een geven moment toch moeten verhuizen naar een woning die meer geschikt is voor ouderen. Soms moeten ze verhuizen naar een zorgwoning.

Op het lichte werkzaamheden, zoals het vullen van enkele verhuisdozen na, kunnen ouderen een verhuizing vaak niet zelf uitvoeren. Vooral meubels en andere zware spullen kunnen ze niet zelf verhuizen. Hiervoor hebben ze hulp nodig.

Gelukkig is en er zoiets als een senioren verhuisservice. Een erkende verhuizer is gespecialiseerd in verhuizingen. Dit betekent dat zij ook een seniorenverhuizing kunnen uitvoeren.

De meeste ontruimingsbedrijven zijn ook gespecialiseerd in seniorenverhuizingen. Zij worden vaak gevraagd om overbodige spullen te ontruimen in combinatie met een seniorenverhuizing.

Een ontruimingsbedrijf wordt met name in gehuurd als er ook een ontruiming moet plaatsvinden in de oude woning.

Seniorenverhuizing

Ga naar:

Senioren verhuisservice voor een zorgeloze verhuizing

Een senioren verhuisservice is gericht op het verhuizen van oudere mensen die dat zelf niet meer kunnen. Het uitgangspunt bij deze dienstverlening is een zorgeloze & stressloze verhuizing voor degene die verhuisd wordt.

Bij een seniorenverhuizing staat de mens centraal. Er wordt rekening gehouden met de behoeftes die de persoon tijdens het verhuizen heeft. Persoonlijke aandacht is zeer belangrijk bij senioren die gaan verhuizen. Deze moet zorgeloos en met zo min mogelijk stress naar de nieuwe woning kunnen overgaan.

Een van de behoeftes is persoonlijke aandacht tijdens het verhuizen. Dit is met name belangrijk als ingeschat wordt dat de oudere emotioneel is onder de voorgenomen plannen.

Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het verblijf van degene die verhuisd wordt tijdens de verhuizing. Tevens moet er rekening worden gehouden met de dagelijkse routine. Deze moet zo min mogelijk worden verstoord om zo ontspannen mogelijk te verhuizen.

Familie of kennissen spelen meestal een rol in de persoonlijke aandacht die een oudere nodig heeft voor tijdens en na de verhuizing.

De verhuizers die de seniorenverhuizing uitvoeren zorgen voor al het fysieke werk. Zij zorgen voor een ontspannen verhuizing door ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. Verhuisfirma’s die een senioren verhuisservice aanbieden gaan verder dan bij reguliere verhuizing.

Een van de belangrijkste punten waar zij rekening mee houden is om binnen een bepaalde tijd de gehele seniorenverhuizing af te ronden, zodat de nieuwe woning voor de nachtrust en zonder problemen betrokken kan worden.

Bij een reguliere verhuizing wordt door de opdrachtgever zelf voorbereidingen getroffen. Zelf inpakken, zoals spullen in verhuisdozen doen is een van die voorbereidingen. Meubels worden meestal ook zelf gedemonteerd en klaargezet.

In de nieuwe woning doet de opdrachtgever meestal ook zelf schoonmaken, de verhuisdozen uitpakken en de gehele woning inrichten.

Bij een senioren verhuisservice doet de verhuisfirma dit meestal. Zo kunnen voorbereidingen, zoals het inpakken van verhuisdozen uitbesteedt worden aan de verhuizer. Deze kan alle taken die komen kijken bij een seniorenverhuizing geheel uit handen nemen.

Professionele verhuizers kunnen ook extra diensten verlenen op het nieuwe adres. In plaats van alles alleen binnenshuis afleveren kunnen ze ook alle spullen op de juiste plek zetten. Als het om het uitpakken gaat kan dat ook door de verhuizers gedaan worden. Zij kunnen daarnaast meubelstukken monteren en alles op de juiste plek zetten.

Een professioneel verhuisbedrijf, zoals een erkende verhuizer of een ontruimingsbedrijf kan een specialistische verhuizing, zoals een seniorenverhuizing waarbij extra services worden uitgevoerd als geen ander uitvoeren.

Dit soort verhuizers kunnen de extra diensten leveren die nodig zijn voor ontspannen verhuizen van degene die extra aandacht nodig heeft.

De ene situatie is de andere niet. Welke extra diensten er nodig zijn verschilt per geval. Sommige ouderen hebben familie die kunnen ondersteunen. Soms zijn ouderen zelf ook nog fit genoeg om bepaalde werkzaamheden tijdens het verhuizen uit te voeren.

Met name de erkende verhuizers en ervaren ontruimingsbedrijven zijn geschikt om seniorenverhuizing uit te voeren. Zij weten van de hoed en de rand als het om het verhuizen van ouderen en hulpbehoevende mensen gaat.

Ouderen verhuizen meestal van een grotere woning naar een kleinere woning. Vaak blijven er spullen in de oude woning staan. De overbodige spullen moeten geruimd en afgevoerd worden.

Veel mensen huren voor de ontruiming van de oude woning een ontruimingsbedrijf in. Dit soort bedrijven bieden vaak ook een senioren verhuisservice aan.

Als deze situatie zich voordoet dan is het verstandig om een ontruimingsbedrijf in te huren, zodat beide klussen door een bedrijf uitgevoerd worden.

Geld besparen op een seniorenverhuizing?

Bespaar tot 50%

Een seniorenverhuizing zonder stress

Voor de meeste ouderen is een seniorenverhuizing een stressvolle gebeurtenis. Ze verlaten hun vertrouwde huis en omgeving. Soms gaan ze zelfs naar een nieuwe woning die verder weg ligt dan hun lief is. De angst voor het verliezen van sociale contacten speelt dan ook nog eens mee.

De verhuisplannen zelf zijn ook stressvol. Zeker als dit door anderen uitgevoerd wordt en iemand zelf weinig of geen controle over de verhuizing heeft.

Hiervoor is een goed gesprek en een plan van aanpak nodig. Meestal wordt dit gesprek samen met het verhuisbedrijf en familie gevoerd. Er worden dan heldere en duidelijke afspraken gemaakt.

Het doel van het gesprek is vertrouwen creëren en het wegnemen van alle andere zorgen die bij een verhuizing komen kijken. Door duidelijkheid te geven over de gang van zaken tijdens te verhuizing kun je de meeste ouderen op hun gemak stellen.

Vooral ouderen die erg zwak zijn of slecht tegen stress kunnen moeten goed begeleidt worden. Belangrijk is om mensen uit de omgeving van de oudere te betrekken bij de seniorenverhuizing.

Tijdens het verhuizen wordt degene die verhuisd wordt opgevangen door familie of kennissen. Die regelen meestal ook het vervoer naar de nieuwe woning. Als het verhuizen langer duurt zorgen ze ook voor een slaapplek waar de oudere zich op zijn gemak voelt.

De professionele verhuizers zorgen voor de rest. Zij zorgen ervoor dat al het fysieke werk wordt tijdig wordt uitgevoerd.

Verhuizen met extra aandacht voor de mens

Professionele verhuizers kunnen bij een seniorenverhuizing van a tot z alles regelen. Alhoewel dit zich met name beperkt tot de fysieke handelingen zal dit een enorme verlichting zijn voor degene die verhuisd wordt.

Er zijn echter enkele dingen die een verhuisbedrijf niet doen, maar wel erg belangrijk zijn om op in te gaan.

Allereerst aandacht voor de mens. Met name oude mensen zijn vaak kwetsbaar en hebben persoonlijke aandacht nodig. Verhuizen is voor iedereen stressvol, vooral als we ouder zijn. Er zal dus van te voren, maar ook tijdens en na het verhuizen goed gezorgd moeten worden voor degene die verhuisd wordt.

Een verhuisbedrijf die gespecialiseerd is in seniorenverhuizingen zal tijdens een kennismakingsgesprek aangeven dat extra aandacht voor degene die verhuisd wordt erg belangrijk is tijdens de verhuizing.

Meestal is er familie of kennissen betrokken bij de verhuisplannen. Als dat niet het geval is dan zal een zorgbedrijf via de gemeente een rol moeten spelen om de verhuizing soepeltjes te laten verlopen.

Dit geldt met name voor mensen die zorgbehoevend en kwetsbaar zijn. Professionele verhuizers leveren maatwerk. Situaties kunnen dus voorgelegd en besproken worden, zodat duidelijk wordt wat wel en niet moet gebeuren.

Senioren verhuisservice nodig?

Bespaar tot 50%

Ontruiming van de oude woning

Bij een seniorenverhuizing gaat meestal een deel van de inboedel mee. Oudere mensen verhuizen in de regel groot naar klein. De nieuwe woning is vaak een kleinere levensloopbestendige woning die geschikt is voor ouderen die zorg nodig hebben.

Een seniorenwoning is vaak veel kleiner dan het oude huis. Soms gaat het zelfs om een zorgkamer in een zorginstelling. Dan is er enkel plek voor enkele meubelstukken en huisraad.

Doordat het oude huis vaak vele malen groter is dan de nieuwe woning heb je meestal veel spullen over. In de meeste gevallen betekent dit dat er veel inboedel in het oude huis achterblijft. Deze spullen moeten een nieuwe heenkomen krijgen of afgevoerd worden.

Als de inboedel uit gedateerde en oubollige meubels en huisraad bestaat dan moeten deze vaak afgevoerd worden naar een recycling bedrijf.

Ontruimingsbedrijven kunnen niet alleen een seniorenverhuizing uitvoeren maar ook de oude woning ontruimen en schoonmaken.

Als de oude woning een huurwoning is dan moet deze vaak ook nog bezemschoon opgeleverd worden. Een woningontruimer verricht naast het ontruimen van de woning ook extra services aan, zoals het verwijderen van vloerbedekking. Ze kunnen de oude woning oplever gereed maken.

Omgaan met waardevolle spullen

Een van de meest voorkomende zorgen gaat over waardevolle spullen en hoe daar mee omgegaan wordt tijdens een verhuizing.

Zeker bij een seniorenverhuizing van een oudere met een zwakke gesteldheid is de zorg over dure spullen vaak groot.

Belangrijk is dat spullen met hoge waarde als sieraden en andere dure voorwerpen tijdelijk veilig gesteld worden door familie of kennissen. Dit zijn spullen die extra diefstalgevoelig zijn.

Spullen waar veel waarde aan gehecht wordt en die mee moeten naar het nieuwe adres moeten extra voorzichtig behandeld worden tijden de het verhuizen. Het is belangrijk dat de verhuizers deze informatie krijgen. Zo verklein je het risico op schade aan de dure voorwerpen.

Spullen met een verkoopwaarde die niet meegaan naar de nieuwe woning en later een nieuwe bestemming moeten krijgen kunnen tijdelijk opslagen worden in een bijvoorbeeld opslagbox. Zo heb je meer tijd om ze ofwel te verkopen ofwel een andere nuttige bestemming te zoeken.

Overbodige spullen laten ontruimen of opslaan

Overbodige spullen uit de inboedel kunnen niet mee naar de nieuwe woning. Deze spullen hebben soms een redelijk waarde en kunnen eigenlijk niet ontzorgd worden naar een recycling bedrijf.

Wat doe je daar mee?

Dergelijke spullen kunnen eventueel opgeslagen worden. Een opslagbox is een oplossing om inboedel van waarde tijdelijk op te slaan en later te verkopen. Wel moet er goed over nagedacht worden of het niet te duur is om deze spullen op te slaan.

Soms is ontruimen van deze spullen een betere & goedkopere oplossing. Voordelen zijn dat zorgen over de opslagkosten en de spullen direct wegneemt.

Als de spullen echt waardevol zijn dan kun je dit deel van de inboedel laten opkopen. Wel is het belangrijk om vast te stellen of bepaalde spullen waardevol genoeg zijn om geïnteresseerden te vinden.

Sommige ontruimers bieden ook een vergoeding voor redelijk tot goed te verkopen spullen. Dit doen ze wel alleen in combinatie met een opdracht. Zo kun je geld besparen op de kosten seniorenverhuizing en woningontruiming.

Belangrijk is dat de waarde van de inboedel vastgesteld wordt om een goede beslissing te nemen. De eigenaar hecht vaak emotionele waarde aan spullen. Dit kan een valkuil zijn. Belangrijk is dat degene die hierbij betrokken zijn de eigenaar helpen om goede beslissingen te nemen. Vaak is het een familielid of kennis die hier een belangrijke rol in kan spelen.

Vakkundige seniorenverhuizer nodig?

Bespaar tot 50%

Het verschil tussen een reguliere verhuizing een seniorenverhuizing

Bij een seniorenverhuizing heb je te maken met een oudere persoon of personen die dermate kwetsbaar zijn dat ze zelf niet in staat zijn om bepaalde taken te verrichten die bij een reguliere verhuizing wel door mensen zelf gedaan wordt.

Bij een reguliere verhuizing helpen degenen die gaan verhuizen mee. Ze treffen vaak veel voorbereidingen, zoals het inpakken van verhuisdozen, bundelen van spullen, demonteren van meubels en het schoonmaken van de oude en de nieuwe woning.

Bij een seniorenverhuizing moet een deel of de gehele verhuizing door derden gedaan worden. Meestal ondersteund de familie of andere mensen die dicht bij degene die gaat verhuizen staan.

Als een verhuisbedrijf ingehuurd wordt bepaald de familie in principe hoe uitgebreid de senioren verhuisservice moet zijn. Als de familie veel doet dan zal er minder uitbesteedt hoeven worden.

Als familie of kennissen veel uit handen nemen dan kun je ook besparen op de kosten van een de verhuisservice.

Bij het nieuwe adres moeten vaak ook klussen verricht worden. Bij een reguliere verhuizing doen mensen dit meestal zelf.

Een ander verschil is dat bij een seniorenverhuizing inboedel is die overblijft in de oude woning. Deze moet meestal ontruimt worden. Bij ander soort verhuizingen wordt meestal alles mee verhuisd en blijft er niet veel aan spullen over.

Hoeveel kost een seniorenverhuizing?

De kosten van een seniorenverhuizing worden bepaald door de omvang van inboedel die verhuisd moet worden en de extra services die verricht dienen te worden.

Professionele hulp bij het verhuizen van ouderen betekent dat er extra werkzaamheden verricht worden, waaronder alles inpakken en in de nieuwe woning weer alles uitpakken.

Ook worden er meestal handyman diensten verricht, zoals montage werkzaamheden en het inrichten van de nieuwe woning.

Des te meer extra diensten er uitgevoerd moeten worden tijdens hert verhuizen des te hoger de verhuiskosten zijn.

Gemiddeld zijn kosten van een seniorenverhuizing ongeveer 20% hoger dan een normale verhuizing.

Meestal wordt er verhuisd van groot naar klein en heb je te maken met een kleine verhuizing. Door de extra diensten zijn de kosten gemiddeld hoger dan van anders soort verhuizingen.

De gemiddelde kosten van een kleine seniorenverhuizing is € 650,-. De kosten zijn gebaseerd 1 of 2 verhuizers en 1 verhuiswagen per dag.

De kosten voor een middelgrote verhuizing is gemiddeld € 900,-. In dit geval komen er 3 verhuizers en 1 verhuiswagen per dag.

De kosten van een senioren verhuisservice kan oplopen tot € 1600,- per dag. Hiervoor krijg je 3 verhuizers en 1 grote verhuiswagen.

grafiek seniorenverhuizing kosten

Deze prijzen gemiddelde prijzen inclusief btw. Des te meer spullen er verhuisd moeten worden des te hoger de kosten worden. Mogelijk is er een extra verhuizer of extra verhuiswagen nodig. Hierdoor gaan de kosten omhoog.

Wat de exacte kosten van een seniorenverhuizing zijn is ook afhankelijk van de extra diensten die verricht moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het monteren van meubels of het ophangen van lampen.

Weten wat een seniorenverhuizing kost?

Bespaar tot 50%

Prijsopbouw van seniorenverhuizing

De prijsopbouw van een seniorenverhuizing is gebaseerd op de volgende kostenposten:

 • Verhuizers: elke extra verhuizer heeft invloed op de kosten van een seniorenverhuizing

 • Verhuiswagen: als er een grotere verhuiswagen nodig is zullen de kosten wat omhoog gaan

 • Afstand tussen de woningen: het aantal kilometers die afgelegd dienen te worden tussen de oude en nieuwe woning

 • Extra diensten: handyman diensten, zoals het ophangen van lampen en monteren van meubels

 • Toegankelijkheid woningen: in sommige gevallen is er een verhuislift nodig.

Bespaartips bij een seniorenverhuizing

Je kunt bepaalde keuzes maken waardoor je kunt besparen op de kosten van een seniorenverhuizing.

Voor iedere verhuizing geldt: des te minder een verhuisbedrijf hoeft te doen des te goedkoper de verhuizing is.

1. Familie of vrienden vragen voor hulp

Allereerst kun je flink kosten besparen door mensen die nabij je staan te vragen om te helpen. Alle extra diensten die verricht dienen te worden door een verhuisbedrijf tijdens een professionele verhuizing kosten geld. Alles wat vrienden of familie kunnen uitvoeren hoeft niet gedaan te worden verhuizers.

Wat kunnen familie en vrienden doen?

In het oude huis:
 • Demonteren van inboedel, zoals meubels

 • Inpakken van dozen

 • Lampen en gordijnen afhangen

 • Oude woning schoonmaken

In het nieuwe huis:
 • Monteren van meubels

 • Uitpakken van dozen

 • Lampen ophangen

 • Gordijnrails plaatsen en gordijnen ophangen

 • Zorgen dat de nieuwe woning schoon is

 • Inboedel schoonmaken

Algemeen:
 • Opslag van bezittingen met een aanzienlijke waarde

 • Verhuisadministratie: nieuwe adres doorgeven aan instanties

 • Degen die verhuisd wordt tijdelijk opvangen

2. Verhuizen op impopulaire dagen

Vaak willen mensen in het weekend verhuizen. De reden hiervoor is dat werkende mensen graag in het weekend overgaan naar de nieuwe woning. Maandag en vrijdag zijn ook populaire dagen om te verhuizen, omdat die aansluiten op het weekend.

De overige dagen van de week hebben veel verhuisbedrijven het wat rustiger. Als jezelf deze dagen vrij bent dan kun je mogelijk in kosten besparen. Veel oudere mensen zijn gepensioneerd en kunnen tijdens die dagen verhuizen.

3. Inboedel die overbodig is zelf afvoeren

Indien mogelijk kun je met mensen om je heen overbodige inboedel afvoeren. Je kunt inboedel ook vaak doneren. Zeker als je met een rest inboedel blijft zitten en je een woningontruiming laten uitvoeren door een ontruimingsbedrijf. Door inboedel een nieuwe bestemming te geven kun je geld besparen op de ontruimingskosten.

4. Huurwoning in oude staat terug brengen

Als je een huurwoning gaat verlaten dan moet deze in de oude staat terug gebracht worden. Alle aanpassingen die je hebt gedaan moeten ongedaan worden gemaakt.

De kosten die je hiermee bespaart kunnen aanzienlijk zijn. Als je de woningontruiming wil uitbesteden dan kan een ontruimingsdienst herstelwerk ook voor je uitvoeren. Dit kost uiteraard geld.

Als je het overlaat aan de verhuurder dan kunnen de kosten enorm hoog zijn. Vooral woningcorporaties hebben zeer hoge tarieven voor het weghalen van aanpassingen.

Als je de tijd hebt dan kun je rustig al deze aanpassingen zelf verwijderen. Op de meeste websites van de verhuurders kun je zien hoe je een woning bezemschoon moet opleveren.

Als je de huur opgezegd dan moet er een voorinspectie plaatsvinden door de verhuurder. De verhuurder zal dan kijken wat er gedaan moet worden. Zo krijg je inzage van wat er nog moet gebeuren. Vraag een voorinspectie tijdig aan, zodat je niet in de knel komt met tijd.

Aanpassingen die goedgekeurd zijn mogen altijd blijven zitten.

Je kunt ervoor kiezen om zaken die er nog netjes uitzien ter overname aan te bieden. Wel moet je opletten dat je je hiermee niet in de vingers snijdt. Als de nieuwe huurder zaken niet wil overnemen moet je ze alsnog verwijderen.

5. Verhuiskostenvergoeding

In sommige gevallen kun je een verhuiskostenvergoeding krijgen van de gemeente. De vergoeding wordt in de regel enkel aan iemand verstrekt die dermate lichamelijke beperkingen heeft dat dit de reden is voor de verhuizing.

In deze situatie heeft de gemeente geoordeeld dat de woning niet meer geschikt gemaakt kan worden of dat het om andere redenen beter is om te verhuizen.

Weten wat een seniorenverhuizing kost?

Bespaar tot 50%

Kosteloze hulp bij een seniorenverhuizing

In bijna elke regio in Nederland zijn er initiatieven opgezet zijn om mensen die hulp nodig helpen. Dit zijn meestal stichtingen die ook kunnen helpen bij bepaalde taken die komen kijken bij een verhuizing.

Welke stichtingen of verenigingen dat zijn moet bekeken worden per regio. Er zijn namelijk enorm veel initiatieven en die werken vaak lokaal.

Als voorbeeld nemen we hiphelpt. Dit is een organisatie die ouderen helpt. Ze bieden ook gratis hulp bij een seniorenverhuizing. Vrijwilligers van hiphelpt zorgen ervoor dat alles netjes wordt ingepakt. Hiphelpt is met name actief in de randstad, maar er zijn ook enkele locaties in het noorden en het zuiden van het land.

Checklist verhuizen senioren

Om de gehele verhuizing op goed te laten verkopen moet er een hoop geregeld worden. Het is verstandig om aan de hand van de checklist de verhuizing uit te voeren.

Ook helpt de checklist je om geen dingen te vergeten die geregeld moeten worden voor, tijdens en na de verhuizing.

Wel of niet verhuizen naar een seniorenwoning?

Dit is een vraag waar veel ouderen mee zitten. Kan ik beter in mijn oude huis blijven wonen of ga ik verhuizen naar een seniorenwoning?

Beide hebben woonvormen hebben hun voors en tegens. Om een goede beslissing te maken is het zinvol om hier goed over na te denken. Het is ook verstandig om met mensen om u heen te praten.

De oude woning opgeven betekent voor veel mensen dat de vertrouwde omgeving wegvalt. Ook de sociale contacten die opgebouwd zijn vallen vaak weg.

Een seniorenwoning is daarentegen gebouwd voor oudere mensen. Voorzieningen zijn meestal in de buurt en ook wordt er vaak van alles rondom de seniorenwoningen georganiseerd waar je aan kunt deelnemen.

De sociale gevolgen kunnen tegenvallen, maar ook meevallen. Hoe de woonsituatie wordt in de nieuwe woning kun je nooit van te voren zeggen. Je kunt er qua sociale contacten ook op vooruit gaan.

Als vooral zorg een belangrijk punt is kun je kijken of er mogelijk een aanleunwoning is waar je naartoe kunt verhuizen.

Als je gezondheid slechter wordt dan kun je vaak langer in een seniorenwoning blijven wonen dan in een normale woning.

Het beste kun je de voors en tegens per woonsituatie opschrijven. Zo krijg je een overzicht en kun je wellicht beter een beslissing nemen.

Gesprekken voeren met ouderen in de buurt en lotgenoten kunnen ook interessante inzichten geven.

Hulp bij seniorenverhuizing nodig?

Bespaar tot 50%

Wil je in de oude woning blijven wonen?

Als je hulp nodig hebt in huis kun je je wenden tot de gemeente. De gemeente biedt zorg en ondersteuning.

Als je weet wat er mogelijk is dan kom je misschien tot de conclusie dat langer thuiswonen gewoonweg een goed optie is.

De overheid steunt ouderen ook om langer thuis te blijven wonen. Dit doet de overheid door voorzieningen te subsidiëren die zelfstandig wonen gemakkelijker maken.

De overheid is tevens van mening dat langer thuiswonen goedkoper is voor de samenleving. Het gaat niet enkel om geld, maar de meeste ouderen willen ook graag langer thuiswonen.

Er zijn ook andere hulpmiddelen waar je mogelijk gebruik van kunt maken om langer thuiswonen mogelijk maakt. Zo kun je in veel gemeentes een scootmobiel aanvragen, zodat je mobiel blijft en zelf boodschappen kunt doen en bijvoorbeeld de dokter kunt bezoeken.