Vervuilde woning laten opruimen?
ga voor de scherpste prijs
Gratis & vrijblijvend

Vervuilde woning ontruimen

Moet je een vervuilde woning ontruimen? Dan heb je te maken met een ontruiming die erg zwaar en onaangenaam is om uit te voeren. Het is niet alleen fysiek zwaar en enorm veel werk, maar ook nog eens erg vies werk.

Ga je dit zelf doen? Dan kun je in dit artikel handige informatie vinden.

Of wil je dit liever uitbesteden? Het is namelijk goed voor te stellen dat je daar hulp bij zoekt. Professionele ontruimers kunnen licht tot sterk vervuilde woningen snel, discreet en efficiënt voor je ontruimen.

Vaak worden ontruimers ingeschakeld om een vervuilde woning te ontruimen na een overlijden of verhuizing. Ze kunnen ook ingehuurd worden bij een huis dat nog bewoond wordt om te helpen met opruimen. De bewoner kan eventueel blijven of tijdelijk elders verblijven, totdat de woning weer opgeruimd en netjes is.

Vervuilde woning ontruimen

Wil je geen tijd verliezen start dan de direct de gratis offerteaanvraag.

Als de bewoner van een vies huis in het huis blijft is het zaak om te onderzoeken wat de reden is waarom de woning zo vervuild is. Mogelijk is er sprake van een psychische aandoening, zoals een verzamelstoornis.

Een verwaarloosd huishouden of overvolle woning kan ook andere oorzaken hebben. Mogelijk heeft de bewoner professionele hulp nodig om ook na het leegmaken van de woning het huishouden op orde te houden.

Als jezelf in deze situatie verkeert dan kun je hulp vragen bij de lokale GGD. Woningvervuiling kan ook door familie, vrienden of derden gemeld worden bij de GGD. De GGD gaat dan op een professionele wijze onderzoeken wat er aan de hand is en onderneemt indien noodzakelijk stappen.

Het ontstaan van een vervuilde woning

Het ontstaan van een vervuilde woning wordt veroorzaakt door bewoners die om een bepaalde reden het huishouden niet op orde kunnen houden. Ze maken hun huis nooit schoon en ruimen amper of niets op. Als de situatie langdurig aanhoudt krijg je de maken met ernstige vervuiling, waardoor een mensonterende situatie ontstaat.

Soms veroorzaken dieren de verontreiniging. De dieren zijn echter maar een deel van het probleem. Als de eigenaar de dieren niet kan verzorgen dan is dat eigenlijk de oorzaak. Soms moeten de dieren zelfs uit het huis geplaatst worden om de woning weer helemaal netjes te krijgen.

Er zijn ook mensen die erg veel spullen verzamelen, waardoor de woning vol met spullen staat en de woning niet meer op een normale manier gebruikt kan worden. Hierdoor ontstaat achterstallig onderhoud dat ook verontreiniging, verloedering en mogelijk schade aan de woning veroorzaakt.

Soms ontstaat er een erg onhygiënisch en zelfs ongezonde situatie en moet er op een gegeven moment ingegrepen worden. Vaak gebeurt dit door mensen die dicht bij de mensen in de woning staan. Het kan ook zijn dat een omwonende dat doet.

Vaak gebeurt dit nadat er overlast veroorzaakt wordt doordat er onhygiënische of gevaarlijke situatie ontstaat in de directe buurt van de woning. Zo kan er ongedierte in en om de woning actief zijn. Een andere reden is vaak stankoverlast door de verontreiniging in en soms ook buiten de woning.

De omvang van vervuiling verschilt per geval. Sommige mensen ruimen nog redelijk wat afval op, maar maken nooit schoon. In dit geval is het ontruimen van een woning vaak minder omvangrijk. Andere gevallen zijn ernstiger. De bewoner maakt niets schoon, maar ruimt ook bijna niks of helemaal niks op. Hierdoor krijg je een overvolle woning met voornamelijk afval en is nagenoeg onmogelijke om in de woning te komen.

Woning weer leefbaar laten maken? 

Start de aanvraag en bespaar tot 50%

Waarom vervuilen mensen hun woning?

Er zijn verschillende aandoeningen en situaties waar mensen mee te maken krijgen, waardoor ze hun huishouden niet meer kunnen uitvoeren zoals het hoort. Er spelen vaak meerdere factoren mee die de oorzaak zijn van de verwaarloosde huishouding.

Je kunt dus stellen dat bepaalde mensen hun woning vervuilen, omdat er situaties en/of aandoeningen zijn waar ze zelf geen grip op hebben en het hun onmogelijk maakt om goed te zorgen voor het huishouden.

In de meeste gevallen ontaard dit in vervuiling van de woning. Dit kan variëren van licht tot sterke vervuiling van de woning en de omgeving.

Welke aandoeningen die mensen hebben veroorzaken een hoog risico tot woningvervuiling:

 • Mensen met een lichamelijke ziekte die verzorging nodig hebben
 • Mensen met een psychische aandoening, zoals een depressie
 • Mensen met een verstandelijk beperking
 • Mensen met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme spectrumstoornissen
 • Mensen met dwangstoornissen, zoals verzamelwoede ook wel hoaring genoemd
 • Mensen die in een langdurig rouwproces zitten (wordt soms gezien als een psychische aandoening)
 • Mensen met verslavingsproblematiek
 • Mensen met een motorische of neurologische aandoening die hulp nodig hebben

Mensen met voorheen genoemde aandoeningen zijn erg kwetsbaar en zijn kandidaten die meer kans maken op een vervuilde woning, omdat ze niet in staat zijn het huishouden uit te voeren en onderhoud aan de woning te plegen.

Welke situaties waarin mensen verkeren veroorzaken een hoog risico tot woningvervuiling

 • Lage sociaal-economische omstandigheden
 • Mensen die in armoede leven
 • Mensen in een groot gezin met weinig middelen
 • Oudere mensen die fysieke of cognitieve beperkingen hebben
 • Gezinsproblemen kunnen dermate stress veroorzaken dat dit ten koste gaat van de huishouding
 • Relatieproblemen kunnen enorm veel stress veroorzaken, waardoor het huishouden niet meer goed uitgevoerd kan worden

Elke situaties is uniek. Er spelen vaak meerdere factoren. Zo kan kunnen financiële problemen zorgen voor enorm veel stress. Uiteindelijk kan dit leiden tot een depressie, waardoor het huishouden hieronder gaat lijden en woningvervuiling ontstaat. Er zijn echter enorm veel situaties en verschillende factoren die hier in rol in kunnen spelen.

Verzamelwoede is niet altijd de oorzaak van woningvervuiling

Een groot misverstand is dat men denkt dat mensen met verzamelwoede ook woningvervuiling veroorzaken. Ja, dit gaat vaak gepaard, maar is niet altijd het geval.

Iemand die enorm veel spullen verzameld heeft last van verzamelwoede. Deze situatie wordt ook wel hoarding genoemd. Bij vermoeden van een psychische aandoening moet zorghulp via de GGD ingeschakeld worden.

Mensen met een verzamelstoornis of een ander psychisch probleem, waardoor een ernstig vervuilde woning ontstaat kunnen het ontruimen van een vervuild huis zelf niet aan.

Wil je dit zelf oplossen dan kun je een ontruimingsbedrijf in huren voor het ontruimen van de vervuilde woning. De situatie wordt meestal zelf opgelost doordat er familie of kennissen zijn die helpen.

Mensen met een verzamelstoornis of een ander psychisch probleem, waardoor een ernstig vervuilde woning ontstaat kunnen zelf de woning niet leegruimen.

Als je een haorder probeert te helpen dan is het soms ook erg lastig, omdat iemand met een verzamelstoornis meestal geen afstand kan doen van spullen.

Als je van mening bent dat de persoon in kwestie geen psychische stoornis heeft dan kun je mogelijk gebruik maken van een opruimcoach. Een opruimcoach begeleid mensen bij het opruimen en schoonmaken van hun woning. De opruimcoach leert mensen ook met het neerzetten van een houdbaar huishouden.

Een opruimcoach kan wel uitkomst bieden, nadat iemand met een psychische stoornis een behandeling heeft ondergaan om terugval te voorkomen.

Als de vervuilde woning wordt verlaten vanwege een overlijden of verhuizing dan kun je de woning zelf leegmaken of je besteedt dit uit aan een ontruimingsbedrijf. Een ontruimer kan naast het leegmaken en schoonmaken van een vieze woning ook kleine herstellingen verrichten. Dit is vooral van belang als het om een huurwoning gaat dit bezemschoon moet worden opgeleverd.

Soorten vervuiling in en om een woning

Er zijn verschillende soorten vervuiling die in en om een woning kunnen ontstaan. Hieronder een opsomming van de soorten vervuiling die kunnen ontstaan.

 • Vervuiling door een tekortkoming in het huishouden, waardoor veel stof, viezigheid, ongedierte, urine en uitwerpselen in de woning voorkomen.
 • Vervuiling door het houden van huisdieren die niet of amper verzorgd worden. 
 • Verrommeling van de woning, waardoor er zoveel waardeloze spullen staan dat het huishouden niet geheel mogelijk is om uit te voeren en er verontreiniging ontstaat
 • Verwaarlozing van de woning, waardoor mogelijk schimmel en ongedierte de mogelijkheid krijgt om de overhand te nemen.
 • Problematische verzamelwoede, waardoor er geen afstand gedaan kan worden van alles wat de woning binnenkomt of enkel maar bepaalde spullen die in grote hoeveelheden worden verzamelt. Hierdoor kan verontreiniging ontstaan.

In nagenoeg alle gevallen gaat het om een multifactoriële situatie. Zo kan iemand verzamelwoede hebben en lichamelijk ziek zijn. Zo ontstaat vaak een situatie die helemaal uit de hand loopt, terwijl het voor de ziekte nog meeviel.

Vervuilde woning laten leegruimen?

Start de aanvraag en bespaar tot 50%

Het gevaar van woningvervuiling

Woningvervuiling is niet alleen mensonterend, maar leidt vaak ook gevaarlijke situaties. Dit geldt niet alleen voor de bewoner(s), maar ook voor mensen die in de omgeving woning.

Hieronder een opsomming van gevaren die kunnen ontstaan:

 • Psychische impact bij de bewoners kunnen veroorzaakt of versterkt worden door woning vervuiling.
 • Schimmels & bacteriën kunnen vaak goed gedijen in een vervuild huis. Hierdoor kunnen fysieke gezondheidsproblemen ontstaan, zoals infecties, ademhalingsproblemen en allergieën.
 • Ongedierte, zoals kakkerlakken, muizen, ratten en insecten kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Door met name de uitwerpselen van ongedierte bestaat er infectiegevaar door bacteriën en virussen. Daarnaast kunnen er allergieën veroorzaakt worden. 
 • Stress kan ook ontstaan door een vervuilde woning. Vaak is er al een aanleiding tot de verontreiniging. Stress komt daar nog eens bovenop.

Gevaar voor omwonenden

Omwonenden kunnen ook gevaar lopen door een verwaarloosd huishouden. Vooral als ongedierte kan ervoor zorgen dat er gevaar is voor de gezondheid van direct omwonende.

Daarnaast kunnen andere mogelijke situaties die op zijn minst ongemak met zich mee kunnen brengen. Stankoverlast is een van de meest voorkomende problemen bij een huisvervuiling. Niet alleen de bewoners, maar ook de direct omwonende kunnen er erg veel last van ondervinden. Vooral als het om appartementencomplexen gaat.

Afval en rommel buiten de woning. Het komt regelmatig voor dat er ook verontreiniging plaatsvindt buiten de woning, zoals in de voor- of achtertuin van een woning. Buren kunnen hier erg veel last van ondervinden.

Omwonenden kunnen naast dat ze ziek kunnen worden van ongedierte, met name veel last hebben van stress en ongemak. Stress en ongemak kan veroorzaakt worden door stankoverlast en verloedering van de woning. Dat laatste is vooral het geval als er ook buiten de woning in de tuin e.d. afval en rommel aanwezig is.

Gevaar voor zorgpersoneel

Zorgpersoneel dat aan huis komt loopt regelmatig gevaar. Zo kunnen verzorgende infecties oplopen, doordat de woning volledig vies is. Daarnaast kunnen verzorgenden niet altijd veilig hun werk uitvoeren, vanwege allerhande obstakels. Ook brandgevaar kan een situatie zijn die bestaat.

De bewoner van de vervuilde woning is soms ook patiënt die door de eigen gecreëerde omstandigheden nog meer risico loopt op gezondheidsproblemen. Zo moet er bij wondverzorging bijvoorbeeld een schoon werkveld zijn. Dit kan niet altijd in een dergelijke woning en loopt de patiënt extra gevaar. Dit kan ook extra werkdruk leggen op zorgpersoneel.

Vervuilde woning ontruimen: hoe het werkt dat?

Hier volgt de werkwijze van een vervuilde woning ontruimen door een ontruimingsbedrijf. Deze stappen kun je ook gebruiken om zelf de huisontruiming uit te voeren.

Bedank wel dat het zwaar en vies werk is. Soms is er zelfs gezondheidsgevaar. Als de situatie erg ernstig is dan is een specialistische aanpak erg belangrijk.

Allereerst moet goed ingeschat worden hoe ernstig de situatie in het huis is. Aan de hand daarvan kan bepaald worden wat er nodig is om de woning leeg, schoon en bewoonbaar te maken. Soms is leegruimen en reguliere schoonmaak voldoende. Er zijn ook situaties, waarbij de woning speciaal gereinigd moet worden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er ook herstelwerk verricht moet worden. Stel er is veel gerookt dan moet mogelijk ook de nicotine van muren en plafonds verwijderd worden.

Professionele ontruimer inhuren?

Bespaar tot 50%

1. Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie komt precies aan het licht wat precies de situatie is. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt. Tijdens de inventarisatie wordt ook een risicoanalyse gedaan. Vooral als er een onhygiënische situatie wordt aangetroffen kan dit invloed hebben op de werkwijze en de kosten voor het leegmaken van de woning. Een onhygiënische situatie die veel voorkomt is een woning waar aanzienlijk veel uitwerpselen van mensen en dieren worden aangetroffen. Drugspanden is een voorbeeld van een vervuild huis met een verhoogd risico.

Tijdens de inventarisatie komt vaak ook naar voren wat de staat van de woning is. Soms moet er meer gebeuren dan alleen ontruimen en schoonmaken. Dit betekent dat er schade is ontstaan door de manier van leven in de woning. Vaak is er geen onderhoud gepleegd. Soms kan dit uitgevoerd worden een ontruimingsbedrijf, maar dat is niet altijd het geval.

Alhoewel het in degelijke situaties minder vaak voorkomt als bij een normale inboedelontruiming is het mogelijk dat er inboedel is die genoeg waarde vertegenwoordigd dat deze verkocht kan worden.

In een dergelijk geval kun je inboedel laten opkopen door inboedel opkopers. In sommige gevallen kan dit rechtstreeks of via een ontruimingsbedrijf.

2. Offreren en plan van aanpak opmaken

Aan de hand van de aangetroffen situatie worden de kosten voor het leegruimen en schoonmaken van het vervuilde huis berekent. De kosten & het plan van aanpak wordt overhandigd aan de aanvrager. Als de aanvrager akkoord gaat dan wordt een datum bepaald wanneer de werkzaamheden van start gaan.

3. Onveilige situaties woning aanpakken

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen wat de risico’s zijn. Deze moeten eerst weggenomen worden voordat de inboedel kan worden afgevoerd. Om een veilig werksituatie te creëren moet mogelijk eerst zaken verwijderd worden, zoals bijvoorbeeld uitwerpselen. Soms moeten er ook bepaalde desinfectie behandelingen plaatsvinden om ruimtes of de gehele woning te ontsmetten.

Als de omgeving als veilig bestempeld kan er begonnen worden met de ruimingswerkzaamheden.

4. Woningontruiming

In dit stadium kan er begonnen worden met het verwijderen van de inboedel en huisraad. Als er waardevolle of belangrijke spullen worden aangetroffen dan moeten deze worden veiliggesteld, zodat de opdrachtgever ze ontvangt. Tijdens de woningontruiming wordt meestal alle inboedel afgevoerd naar een recyclingbedrijf.

Als een woning snel leeggemaakt moet worden spreek je over een spoedontruiming. Een spoedontruiming bij een overvol of enorm vies huis is een extra uitdaging.

5. Vloerverwijdering

In de meeste gevallen is de vloer erg vies. Indien het om vloerbedekking gaat wordt deze verwijderd. In sommige gevallen is het mogelijk om de vloeren schoon te maken. Zo kan vloerbedekking met een dieptereiniger worden schoongemaakt.

6. Schoonmaak (Reiniging)

Als de woning geheel leeg is dan kan er begonnen worden met het schoonmaken van de woning. Soms is normale schoonmaak het enige wat gedaan moet worden. In veel gevallen moet de woning echter grondig aangepakt worden. We spreken dan van reiniging van de woning.

Wilt u een vervuilde woning laten schoonmaken start dan de gratis offerteaanvraag.

7. Herstelwerkzaamheden

Herstelwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden als er zaken in de woning defect of beschadigd zijn waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Als voorbeeld een loszittende trapleuning. Deze moet vastgemaakt worden door de huurder.

Tevens moeten door de verhuurder niet goedgekeurde aanpassingen verwijderd worden. Een van de veel voorkomende aanpassingen zijn het verwijderen van een tuinhuisje of om nog eens iets te noemen het verwijderen van een douchewand.

Bij een koopwoning worden herstellingen vaak verricht om de woning verkoopbaar te maken.

8. Schilderwerkzaamheden

Alhoewel schilderwerk ook onder herstelwerk valt is het een van de meest voorkomende herstellingen die verricht moeten worden in een sterk vervuilde woning. Schilderwerk komt vaker voor bij verwaarloosde dan bij normale huishoudens.

Nicotineaanslag verwijderen: voordat er geschilderd kan worden moet nicotineaanslag van wanden en plafonds verwijderd worden. Dit is een lastige en tijdrovende klus.

Een vervuilde woning ontruimen is vaak een zware en vieze klus. Om de hele woning weer netjes te krijgen kun je overwegen om dit uit te besteden.

Weten wat een ontruiming kost?

Bespaar tot 50%

Wat kost het om een vervuilde woning te ontruimen?

De kosten voor het ontruimen van een vervuilde woning verschilt per geval. Dit komt omdat de ene woning ernstiger vervuild is dan de andere.

De kosten worden onder andere sterk bepaalt door de hoeveelheid inboedel en spullen die aanwezig zijn. Vaak zijn de ontruimingskosten van een dergelijke woning een stuk hoger dan een normale woningontruiming door de grote hoeveelheid aan spullen. 

Vervuiling van een woning gaat in sommige gevallen gepaard met een huishouden van een hoarder. Je spreekt dan van een hoarder woningontruiming. Een hoarder is iemand die aan verzamelwoede leidt. Hoe ernstig de situatie is verschilt sterk per geval. Meestal is worden er spullen verzamelt die als troep bestempeld kan worden. Des te meer troep en inboedel er aanwezig des te hoger de woningontruiming kosten zijn.

De kosten vallen vaak hoger uit als er lastige klussen gedaan moeten worden, zoals het verwijderen van nicotineaanslag en lastige schoonmaakwerkzaamheden.

De prijs voor het leegruimen van een eengezinswoning ligt tussen de 450,- en 2100,- met een gemiddelde van 1250,-. Een vervuilde woning is vaak meer werk en daarom neigen de kosten eerder naar 2100,- en soms zelfs meer. 

Bij een appartement begint het bij 350,- en kan het oplopen tot 2100,-. De gemiddelde kosten voor het leegmaken van een appartement zijn 1100,-. Ook hier geldt dat de kosten vaak naar het hogere tarief neigen.

Hieronder hebben we een overzicht met de gemiddelde ontruimingskosten voor het leegmaken van verschillende type vervuilde woningen. Dit zijn de meest voorkomende woningen. Als je woning er niet bij staat dan kun je het overzicht van woningontruiming kosten bekijken voor nagenoeg alle type woningen.

Als er sprake is van een hoarder woning dan neigen de kosten eerdere naar het hogere tarief en vaak zelfs ver eroverheen.

Hieronder vind u een tabel met informatie over de kosten voor het leegruimen van een vervuilde woning:

Type woningLaagGemiddeldHoog
Eengezinswoning850,-1250,-3200,-
Appartement350,-1100,-1800,-
Hoekwoning500,-1350,-2300,-
Twee onder één kap500,-1400,-2400,-
Vrijstaande woning600,-1550,-2600,-
Seniorenwoning350,-775,-1200,-

Aangezien elke woning anders is en ook elke situatie verschilt kunt je het best gratis offertes aanvragen.

Zo kun je gemakkelijk besparen tot wel 50%. Voor bij woningen die erg vol en vies zijn en waar dus veel werk verricht is is vergelijken erg belangrijk.

Wil je enkel een ontruimingsbedrijf inhuren voor een deel van de klus uit te voeren? Lees dan verder over maatwerk.

Maatwerk

Was je zelf al begonnen met het ontruimen van de woning? Lukt het niet helemaal of heb je geen tijd meer om verder te gaan. Dit is vaak het punt waar je denkt. Kan ik hier wel een ontruimingsbedrijf voor laten komen? Natuurlijk. Ontruimingsbedrijven leveren maatwerk en kunnen daardoor ook alleen bepaald soort werkzaamheden uitvoeren. Zoals alleen een vervuilde woning schoonmaken!

Dat kan ook gedaan worden door een ontruimingsbedrijf. Nagenoeg elk ontruimingsbedrijf geeft graag een vrijblijvende offerte af.

De scherpste prijs ontvangen?

Bespaar tot 50%

Waar zijn de kosten op gebaseerd?

De kosten voor het leegmaken van een vervuilde woning is gebaseerd op verschillende factoren. De hoogte van de kosten per onderdeel bepaalt samen wat de totale kostprijs voor het leegmaken van een woning zijn. De kosten voor het leegruimen en schoonmaken van een vervuilde woning verschilt per geval.

De prijsopbouw voor het ontruimen van een vervuilde woning is nagenoeg hetzelfde als voor een normale woningontruiming. De extra kostenposten, zoals schoonmaakwerkzaamheden zijn vaak wel een heel stuk hoger.

De prijsopbouw

 • Arbeidskosten
 • Afvoeren van de inboedel
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Transportkosten
 • Herstelwerkzaamheden

Als naast het ontruimen de woning ook moet worden schoongemaakt dan kun je dit ook uitbesteden aan een ontruimingsbedrijf. Hiervoor heb je geen schoonmaakbedrijf voor nodig. Juist de schoonmaakkosten maken het verschil. De schoonmaakkosten voor een vervuilde woning vallen hoger uit dan bij een normaal huishouden.

Zoals bij alles: des te meer werk er is des te hoger de kosten zijn! Wil je snel weten wat het kost? Start nu de gratis & vrijblijvende offerteaanvraag. Je zit nergens aan vast!

prijsopbouw ontruiming vervuilde woning

Wanneer spreek je van een ernstig vervuilde woning?

Je spreek over een ernstig vervuilde woning als een persoon langdurig het huishouden en de woning dermate heeft verwaarloosd, waardoor de woning mensonwaardig is om in te leven.

Ernstige vervuiling van een huis uit zich door aanwezigheid van overmatig veel afval, vuil, smeer, rommel, verzamelingen van spullen en/of achterstallig onderhoud van de woning.

Soms is er ook sprake van een onhygiënische situatie die voortkomt door organisch afval of ontlasting van mensen of dieren. Hierdoor ontstaat er regelmatig een ongedierte plaag.

De oorzaak van een ernstig vervuild huishouden komt vaak door problematische omstandigheden waarin de bewoner verkeerd. De bewoner kan een psychische stoornis hebben, zoals verzamelstoornis. Dat is echter niet altijd het geval. Soms kan iemand gewoonweg door ouderdom of lichamelijke ziekte de woning niet meer schoonhouden. Vaak gaat dit gepaard met weigeren van hulp door schaamte. 

In de meeste gevallen heb je te maken met een multifactoriële situatie.

In alle ernstige gevallen is het belangrijk om hulp in te schakelen, zodat de woning snel weer leefbaar wordt gemaakt. Zo kan een verdenking van een vervuilde woning gemeld worden bij de GGD.

Een leefbare woning is niet alleen belangrijk voor de bewoner(s), maar ook voor de veiligheid van andere mensen in de buurt van de woning.

Als er dieren in het spel zijn dan kunnen zij onderdeel van oorzaak van de verontreiniging zijn. Nog belangrijker is het welzijn van de huisdieren.

Professionals inhuren om een vervuilde woning te ontruimen?

Bespaar tot 50%

Hulpverlening bij een ernstig vervuild huis

Als je te maken hebt met een ernstig vervuild huis dan kun je dit melden bij de GGD.

GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en heeft een breed takenpakket die betrekking heeft op publieke gezondheidszorg. Ze hebben een breed takenpakket en voeren deze lokaal uit. De taken staan beschreven in de wet publieke gezondheid. Daarnaast maken ze afspraken met de lokale gemeente. Deze staan vastgelegd in de gemeentelijke nota’s.

Omdat de GGD verantwoordelijk is voor de publieke gezondheidszorg zullen ze vaak ook het aanspreekpunt zijn als het om een zwaar vervuilde woning gaat.

Als je een ernstig vervuilde woning meldt bij de lokale GGD dan zullen zij het huishouden beoordelen. Daarna stellen ze samen met de bewoners een plan op om de woning op te ruimen en schoon te maken. Andere partijen die mogelijk betrokken worden, zijn de gemeente en eventueel de woningcorporatie.

Als de woning op orde is dan zorgt de GGD meestal ook voor vervolgstappen, zodat de situatie niet weer verslechterd. Zo kan bijvoorbeeld thuiszorg worden ingeschakeld om te helpen bij het huishouden. Bij dit proces kunnen ook andere instanties worden ingeschakeld.

Hulp voor mensen die hun huishouden verwaarlozen kan enkel ingeschakeld worden als zij in leven zijn.

Als het gaat om een overleden persoon dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk om de woning te ontruimen en schoon te maken.

Het ontruimen en schoonmaken van een vervuilde woning kan uitbesteedt worden aan een ontruimer.

De vervuilde woning is weer netjes. Wat nu?

Als de vervuilde woning leeg en schoon is dan is het zaak om dit zo te houden. Als het om iemand gaat dit een psychische aandoening heeft dan zal er professionele hulp in de buurt moeten blijven om terugval te voorkomen. Regelmatig komt er dan een professional over de vloer om de leefsituatie te beoordelen.

Als er geen professionele hulp ingeschakeld is dan zullen betrokkenen de situatie moeten monitoren en eventueel actief moeten ondersteunen om de woning schoon te houden. Als het dan toch uit de hand dreigt te lopen dan is het zaak voor betrokkenen om de bewoner met professionele hulp in aanraking te laten komen.

Wat kan een ontruimer voor je betekenen?

Een woning die zo vuil is dat deze ook grondig schoongemaakt moet worden is geen gemakkelijke en kleine klus. Voor een leek is het vaak onbegonnen werk en kan het verstandig zijn om een professioneel bedrijf in te huren dat op een professionele manier de woning kan leegruimen en schoonmaken.

Een ontruimer kan al dit werk uit handen nemen. Daarnaast kunnen ze ook handyman diensten verrichten. Dit is vooral interessant als het om een huurwoning gaat waarvan de huur is opgezegd. Ze repareren dan zaken aan de woning waar de huurder verantwoordelijk voor is. Daarna kan de woning met een gerust hart worden opgeleverd bij de verhuurder.

Het inschakelen van een ontruimer geeft niet enkel gemak. Je bespaart ook tijd en moeite. Een ontruimer geeft graag een gratis offerte af! Schroom dus niet om er meerdere aan te vragen. Zo kun je tot 50% op de kosten besparen.

Start de gratis offerteaanvraag nu!