Vervuilde woning ontruimen

Moet je een vervuilde woning ontruimen? Het is goed voor te stellen dat je daar hulp bij zoekt. Professionele ontruimers kunnen licht tot zwaar vervuilde woningen voor je ontruimen en schoonmaken.

Vaak worden ontruimers ingeschakeld om een verwaarloosde woning te ontruimen na een overlijden of verhuizing. Ze kunnen ook ingehuurd worden bij een huis dat nog bewoond wordt om te helpen met opruimen.

Als de bewoner van een vies huis blijft is het zaak om te onderzoeken wat de reden is waarom de woning zo vervuild is. Mogelijk heeft de bewoner professionele hulp nodig om ook na het ontruimen van de woning het huishouden op orde te houden.

Mogelijk is er sprake van een psychische aandoening, zoals verzamelstoornis. Een verwaarloosd huishouden of overvolle woning kan ook andere oorzaken hebben.

Sommige mensen maken hun huis nooit schoon, waardoor het erg onhygiënisch is en zelfs ongezond kan zijn.

Er zijn ook mensen die erg veel spullen verzamelen, waardoor de woning niet goed toegankelijk en niet op een normale manier gebruikt kan worden. Dit laatste noemen we ook wel hoarding of in het Nederlands verzamelwoede. Bij vermoeden van een psychische stoornis moet zorghulp ingeschakeld worden.

Mensen met een verzamelstoornis kunnen zelf de vervuilde woning niet ontruimen. Als je een haorder probeert te helpen dan is het soms ook erg lastig, omdat iemand met een verzamelstoornis meestal geen afstand kan doen van spullen.

Als je van mening bent dat de persoon in kwestie geen psychische stoornis heeft dan kun je mogelijk gebruik maken van een opruimcoach. Een opruimcoach begeleid mensen bij het opruimen en schoonmaken van hun woning. De opruimcoach leert mensen ook met het neerzetten van een houdbaar huishouden.

Een opruimcoach kan wel uitkomst bieden, nadat iemand met een psychische stoornis een behandeling heeft ondergaan om terugval te voorkomen.

Als de vervuilde woning wordt verlaten vanwege een overlijden of verhuizing dan kun je de woning zelf ontruimen of je besteedt dit uit aan een ontruimingsbedrijf. Een ontruimer kan naast het leegmaken en schoonmaken van een vieze woning ook kleine herstellingen verrichten. Dit is vooral van belang als het om een huurwoning gaat dit bezemschoon moet worden opgeleverd.

Vervuilde woning ontruimen: hoe het werkt dat?

Allereerst moet goed ingeschat worden hoe ernstig vervuild het huis is. Aan de hand daarvan kan bepaald worden wat er nodig is om de woning weer schoon en bewoonbaar te maken. Soms is ontruimen en reguliere schoonmaak voldoende. Er zijn ook situaties, waarbij de woning speciaal gereinigd moet worden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er ook herstelwerk verricht moet worden. Stel er is veel gerookt dan moet mogelijk de nicotine van muren en plafonds verwijderd worden.

1. Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie komt precies aan het licht wat precies de situatie is. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gepresenteerd. Tijdens de inventarisatie wordt ook een risicoanalyse gedaan. Vooral als er een onhygiënische situatie wordt aangetroffen kan dit invloed hebben op de werkwijze en de kosten voor het ontruimen van de woning. Een onhygiënische situatie die veel voorkomt is een woning waar aanzienlijk veel uitwerpselen van mensen en dieren worden aangetroffen. Drugspanden is een voorbeeld van een vervuild huis met een verhoogd risico.

2. Offreren en plan van aanpak opmaken

Aan de hand van de aangetroffen situatie worden de kosten voor het ontruimen en schoonmaken van het vervuilde huis berekent. De kosten & het plan van aanpak wordt overhandigd aan de aanvrager. Als de aanvrager akkoord gaat dan wordt een datum bepaald wanneer de werkzaamheden van start gaan.

3. Onveilige situaties woning aanpakken

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen wat de risico’s zijn. Deze moeten eerst weggenomen worden voordat de inboedel kan worden afgevoerd. Om een veilig werksituatie te creëren moet mogelijk eerst zaken verwijderd worden, zoals bijvoorbeeld uitwerpselen. Soms moeten er ook bepaalde desinfectie behandelingen plaatsvinden om ruimtes of de gehele woning te ontsmetten.

Als de omgeving als veilig bestempeld kan er begonnen worden met het ontruimen.

4. Woning ontruimen

In dit stadium kan er begonnen worden met het verwijderen van de inboedel en huisraad. Als er waardevolle of belangrijke zaken worden aangetroffen dan moeten worden deze veiliggesteld, zodat de opdrachtgever te ontvangt. Tijdens het ontruimen van de woning wordt meestal alle inboedel afgevoerd naar een recyclingbedrijf.

5. Vloerverwijdering

In de meeste gevallen is de vloer ernstig vervuild. Indien het om vloerbedekking gaat wordt deze verwijderd..

6. Schoonmaak (Reiniging)

Als de woning geheel leeg is dan kan er begonnen worden met het schoonmaken van de woning. Soms is normale schoonmaak het enige wat gedaan moet worden. In veel gevallen moet de woning echter grondig aangepakt worden. We spreken dan van reiniging van de woning.

7. Herstelwerkzaamheden

Herstelwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden als er zaken in de woning defect of beschadigd zijn waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Als voorbeeld een loszittende trapleuning. Deze moet vastgemaakt worden door de huurder.

Tevens moeten door de verhuurder niet goedgekeurde aanpassingen verwijderd worden. Een van de veel voorkomende aanpassingen zijn het verwijderen van een tuinhuisje of om nog eens iets te noemen het verwijderen van een douchewand.

Bij een koopwoning worden herstellingen vaak verricht om de woning verkoopbaar te maken.

8. Schilderwerkzaamheden

Alhoewel schilderwerk ook onder herstelwerk valt is het een van de meest voorkomende herstellingen die verricht moeten worden in een sterk vervuilde woning. Schilderwerk komt vaker voor bij vervuilde woning dan bij woning waar een normaal huishouden heeft plaatsgevonden.

Wat kost het om een vervuilde woning te ontruimen?

De kosten voor het ontruimen van een vervuilde woning verschilt per geval. Dit komt omdat de ene woning ernstiger vervuild is dan de andere. De kosten worden onder andere sterk bepaalt door de hoeveelheid inboedel dat aanwezig is. Vaak zijn de kosten voor het ontruimen van een dergelijke woning niet veel hoger als bij een normale woningontruiming. De kosten vallen vaak wel veel hoger uit, vanwege het schoonmaken van de vervuilde woning.

Als je een woning wil laten ontruimen en schoonmaken dan kun je een kijken naar de kosten voor het schoonmaken van een vervuilde woning.

Vervuiling van een woning gaat in sommige gevallen gepaard met een huishouden van een hoarder. Je spreekt dan van een hoarder woningontruiming. Een hoarder is iemand die verzamelwoede heeft. Hoe ernstig de situatie is verschilt sterk per geval. Meestal is worden er spullen verzamelt die als troep bestempeld kan worden. Des te meer troep en inboedel er aanwezig des te hoger de woningontruiming kosten zijn.

De prijs voor het ontruimen van een vervuilde eengezinswoning ligt tussen de 450,- en 2100,- met een gemiddelde van 1250,-.

Bij een appartement begint het bij 350,- en kan het oplopen tot 2100,-. De gemiddelde kosten voor het leegmaken van een appartement zijn 1100,-.

Hieronder hebben we een overzicht met de gemiddelde ontruimingskosten voor het leegmaken van verschillende type vervuilde woningen. Dit zijn de meest voorkomende woningen. Als je woning er niet bij staat dan kun je het overzicht van woningontruiming kosten bekijken voor nagenoeg alle type woningen.

Als er sprake is van een hoarderwoning dan neigen de kosten eerdere naar het hogere tarief.

Type woningLaagGemiddeldHoog
Eengezinswoning 450,- 1250,- 2100,-
Appartement 350,- 1100,- 1800,-
Hoekwoning 500,- 1350,- 2300,-
Twee onder één kap 500,- 1400,- 2400,-
Vrijstaande woning 600,- 1550,- 2600,-
Seniorenwoning 350,- 775,- 1200,-

Waar zijn de kosten op gebaseerd?

De kosten voor het ontruimen van een vervuilde woning is gebaseerd op verschillende factoren. De hoogte van de kosten per onderdeel bepaalt samen wat de totale kostprijs voor het ontruimen van een woning zijn. De kosten voor het ontruimen en schoonmaken van een vervuilde woning verschilt per geval.

De prijsopbouw voor het ontruimen van een vervuilde woning is op de schoonmaakkosten na hetzelfde als voor een normale woningontruiming.

De prijsopbouw

  • Arbeidskosten
  • Afvoeren van de inboedel
  • Transportkosten
  • Herstelwerkzaamheden
prijsopbouw ontruiming vervuilde woning

Als naast het ontruimen de woning ook moet worden schoongemaakt dan kun je dit ook uitbesteden aan een ontruimingsbedrijf. Hiervoor heb je geen schoonmaakbedrijf voor nodig. Juist de schoonmaakkosten maken het verschil. De schoonmaakkosten voor een vervuilde woning vallen hoger uit dan bij een normaal huishouden.

Wat kost het om een vervuilde woning schoon te maken?

De kosten voor het schoon maken van een vervuilde woning is net als bij een woningontruiming afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het belangrijk om te weten hoe sterk vervuild de woning is. De grootte van de woning is ook van belang. Een kleine woning schoonmaken kan in de regel sneller dan een grote woning.

Als een woning jarenlang is verwaarloosd dan is het mogelijk dat de vervuiling zo ernstig is dat je deze niet meer schoon krijgt met een stevige poetsbeurt. De woning moet dan schoongemaakt worden door middel van specialistische aanpak. Vaak spreek je dan over reiniging dan van schoonmaken van de woning.

De type vervuiling bepaalt tevens voor een groot deel hoe de woning schoongemaakt moet worden. Als er bijvoorbeeld stevig gerookt is in de woning dan is er vaak nicotine aanslag. Soms is deze zo ernstig dat dit op een specialistische manier verwijderd moet worden. Het verwijderen van nicotine is overigens klus waar veel werk in gaat zitten. Dit heeft ook invloed op de kosten. Zo zijn er nog veel meer type vervuilingen.

Op de pagina vervuilde woning schoonmaken vind je onder andere meer informatie over kosten.

Wanneer spreek je van een zwaar vervuilde woning?

Je spreek over een zwaar vervuilde woning als een persoon langdurig het huishouden en de woning dermate heeft verwaarloosd, waardoor de woning mensonwaardig is om in te leven.

Zware vervuiling van een huis uit zich door aanwezigheid van overmatig veel afval, vuil, smeer, rommel, verzamelingen van spullen en/of achterstallig onderhoud van de woning.

Soms is er ook sprake van een onhygiënische situatie die voortkomt door organisch afval of ontlasting van mensen of dieren. Hierdoor ontstaat er regelmatig een ongedierte plaag.

De oorzaak van een ernstig vervuild huishouden komt vaak door problematische omstandigheden waarin de bewoner verkeerd. De bewoner kan een psychische stoornis hebben, zoals verzamelstoornis. Dat is echter niet altijd het geval. Soms kan iemand gewoonweg door ouderdom of ziekte de woning niet meer schoonhouden. Vaak gaat dit gepaard met weigeren van hulp door schaamte.

In alle gevallen is het belangrijk om hulp in te schakelen, zodat de woning snel weer leefbaar wordt gemaakt. Zo kan een verdenking van een vervuilde woning gemeld worden bij de GGD.

Een leefbare woning is niet alleen belangrijk voor de bewoner(s), maar ook voor de veiligheid van andere mensen in de buurt van de woning.

Als er dieren in het spel zijn dan kunnen zij onderdeel van oorzaak van de vervuiling zijn. Nog belangrijker is het welzijn van de huisdieren.

Hulpverlening bij een ernstig vervuild huis

Als je te maken hebt met een zwaar vervuild huis dan kun je dit melden bij de GGD.

GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en heeft een breed takenpakket die betrekking heeft op publieke gezondheidszorg. Ze hebben een breed takenpakket en voeren deze lokaal uit. De taken staan beschreven in de wet publieke gezondheid. Daarnaast maken ze afspraken met de lokale gemeente. Deze staan vastgelegd in de gemeentelijke nota’s.

Omdat de GGD verantwoordelijk is voor de publieke gezondheidszorg zullen ze vaak ook het aanspreekpunt zijn als het om een zwaar vervuilde woning gaat.

Als je een zwaar vervuilde woning meldt bij de lokale GGD dan zullen zij het vervuilde huishouden beoordelen. Daarna stellen ze samen met de bewoners een plan op om de woning op te ruimen en schoon te maken. Andere partijen die mogelijk betrokken worden zijn de gemeente en eventueel de woningcorporatie.

Als de woning op orde is dan zorgt de GGD meestal ook voor vervolgstappen, zodat de situatie niet weer verslechterd. Zo kan bijvoorbeeld thuiszorg worden ingeschakeld om te helpen bij het huishouden. Bij dit proces kunnen ook andere instanties worden ingeschakeld.

Hulp voor mensen die hun woning verwaarlozen kan enkel ingeschakeld worden als zij in leven zijn.

Als het gaat om een overleden persoon dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk om de woning te ontruimen en schoon te maken.

Het ontruimen en schoonmaken van een vervuilde woning kan uitbesteedt worden aan een ontruimer.

Hoarding problematiek: vaak de oorzaak van een vies huis

Hoarding problematiek betekent dat iemand enorm veel spullen verzameld en er geen afstand van kan doen. Hoarders veroorzaken vaak ook een onveilige en vieze leefomgeving in en om hun huis. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Er zijn ook mensen met een verzamelstoornis die enkel enorm veel spullen verzamelen en het huis redelijk hygiënisch houden. In sommige gevallen is het huis zelfs nog redelijk te gebruiken.

De meeste hoarders kun je herkennen, doordat ze overmatig veel spullen verzamelen ongeacht de waarde. Ze kunnen ook geen afstand kunnen doen van welke spullen dan ook. In de woning zijn enorm veel spullen aanwezig. Ze leiden ook onder het verzamelen van de spullen.

Dat het huis vaker vies en onhygiënisch is bij een hoarder is feitelijk waar. Door grote hoeveelheden verzamelingen van vaak waardeloze spullen kan de woning niet meer gebruikt worden, waardoor het huishouden in het gedrang komt. Ook bemoeilijkt dit het onderhoud van de woning. Zo krijg je in veel gevallen een vies en verwaarloosd huis.

Het schoonhouden van een woning is vaak ook lastig voor mensen met een verzamelstoornis, omdat ze meestal aan een psychische stoornis leiden. Dit wordt vaak een dwangstoornis genoemd. De psychische stoornis leidt niet alleen tot verzamelwoede, maar ook moeite met het huishouden en andere zaken.

Je kunt een hoarder zelf te hulp schieten door te helpen met kleinschalig op te ruimen. Je moet niet in discussie gaan over de waarde van de spullen. Een hoarder hecht namelijk vaak veel tot enorm veel waarde aan zelfs de meest afgedankte spullen. Vraag waar de hoarder ruimte wil krijgen. Begin eventueel ruimtes of plekken aan te wijzen die een belangrijke functie hebben, zoals de douche of keuken. Begin over de voordelen als een ruimte of plek leeggeruimd is.

Stel dat de douche vol staat met spullen en deze niet meer bruikbaar is. Begin dan over het voordeel dat je dan weer heerlijk kunt douchen. Vaak kun je dan voorzichtig beginnen met het weghalen van de spullen. Vraag welke spullen weg mogen en welke definitief moeten blijven. De spullen die blijven geef je een nieuwe plek.

Lukt het niet om te helpen dan kun je professionele hulp inschakelen. Leidt de hoarder aan verzamelstoornis in categorie dsm-5 dan krijgt deze behandelingen. Een van de behandelingen is cognitieve therapie. Hiermee wordt aangeleerd om minder spullen te verzamelen en beter te ordenen en organiseren. Daarnaast krijgt de hoarder ook hulp bij het opruimen van de woning en terugvalpreventie.

De vervuilde woning is leeg. Wat nu?

Als de vervuilde woning leeg en schoon is dan is het zaak om dit zo te houden. Als het om iemand gaat dit een psychische aandoening heeft dan zal er professionele hulp in de buurt blijven om terugval te voorkomen. Regelmatig komt er dan een professional over de vloer om het huishouden te monitoren.

Als er geen professionele hulp ingeschakeld is dan zullen betrokkenen de situatie moeten monitoren en eventueel actief moeten ondersteunen om de woning schoon te houden. Als het dan toch uit de hand dreigt te lopen dan is het zaak voor betrokkenen om de bewoner met professionele hulp in aanraking te laten komen.

Wat kan een ontruimer voor je betekenen?

Een woning die zo vuil is dat deze ook grondig schoongemaakt moet worden is geen gemakkelijke en kleine klus. Voor een leek is het vaak onbegonnen werk en kan het verstandig zijn om een professioneel bedrijf in te huren dat op een professionele manier de woning kan leegruimen en schoonmaken.

Een ontruimer kan al dit werk uit handen nemen. Daarnaast kunnen ze ook handyman diensten verrichten. Dit is vooral interessant als het om een huurwoning gaat waarvan de huur is opgezegd. Ze repareren dan zaken aan de woning waar de huurder verantwoordelijk voor is. Daarna kan de woning met een gerust hart worden opgeleverd bij de verhuurder.

Het inschakelen van een ontruimer geeft niet enkel gemak. Je bespaart ook tijd en moeite.