Vervuilde woning laten schoonmaken?
ga voor de scherpste prijs
Gratis & vrijblijvend

Vervuilde woning schoonmaken

Het schoonmaken van een vervuilde woning kan is in de meeste gevallen een zware en onprettige klus. De meeste mensen die hiermee te maken krijgen besteden dit dan ook uit aan een gespecialiseerd bedrijf.

In sommige gevallen is een vervuilde woning zelfs gevaarlijk om schoon te maken. Je spreekt dan bijvoorbeeld over woningen waar relatief lang tijd een lijk heeft gelegen of waar een delict heeft plaatsgevonden. Waar iemand is omgekomen door geweld of zelfdoding. Dit is enkel een voorbeeld en er zijn veel situaties die zeer extreem zijn en gevaar met zich meebrengen voor de mens. In dergelijke gevallen kun je de woning niet zelf schoonmaken en moet je de laten schoonmaken door een specialist.

Vervuilde woning schoonmaken

Ontruimingsbedrijven kunnen helpen bij de woningontruiming en schoonmaken. In veel gevallen kunnen ze ook een extreem vervuilde woning ontruimen.

Het is echter wel zo dat bij een plaats delict of lijkvinding een specialist ingehuurd moet worden als een lijk voor langere tijd is in de woning heeft gelegen.

Zij verwijderen alle zaken waarmee het lijk is aanraking is geweest. Zoals vloerbedekking of een meubelstuk. Deze worden verpakt en als medisch afval afgevoerd.

Verder desinfecteren ze ook de plek waar het lijk is verbleven. Ook de woning wordt gedesinfecteerd en ontgeurd.

Vliegen en maden zijn vaak aanwezig. In veel gevallen zijn deze niet meer levend. Ze worden ook verwijderd, alvorens de vervuilde woning gereed is om te ontruimen en schoon te maken.

Om zelf een woning schoon te maken moet je rekening houden met gezondheidsgevaren. Als deze te groot zijn is het niet verstandig om dit zelf te doen. Ook als het gevaar voor gezondheid lijkt mee te vallen moet je beschermingsmiddelen gebruiken, zoals mondkapjes en handschoenen.

Voor bepaalde klussen, zoals het reinigen van bepaalde zaken is er professionele apparatuur nodig. Deze apparatuur hebben de meeste bedrijven in bezit en tevens een reden om het werk uit te besteden, zodat de woning weer echt leefbaar wordt.

Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan en bespaar tot 50%.

Wanneer is een woning vervuild?

Een woning is vervuild als er sprake is van aantasting van leefomstandigheden door aanwezigheid van vuil.

Vuil is een substantie dat gezien wordt als een waardeloze, onhygiënische en soms zelfs voor mens en dier gevaarlijke stof. Afval is wellicht het meest duidelijk voorbeeld van vuil. Vuil kan ook iets aangetast hebben, zoals vlekken op kleding of urinesteen in een wc. Vuil kan ook schimmel zijn dat tegen de muur zit. Er zijn vele soorten vervuiling.

Het kenmerk van vuil is dat door mensen als onaangenaam, lastig  en onhygiënisch gezien wordt.

Als een woning veel vuil bevat dan is er sprake van een woning vervuiling. Vaak bestaat een verontreinigde woning uit verschillende type vervuiling. De mate van vervuiling is afhankelijk van de hoeveelheid vuil en de soorten vuil.

Vervuilde woning laten schoonmaken?

Bespaar tot 50%

Verschillende type vervuiling van een huis

Een huis kan verontreinigd zijn door verschillende types vuil.

Een voorbeeld is een woning waar veel gerookt is en de bewoners ook afval hebben laten ophopen in de woning, zoals verpakkingen en etensresten. De woning is dan verontreinigd met nicotine die tegen de muren en plafonds zit, en afval van verpakkingen en etensresten. De etensresten kunnen ervoor zorgen dat het onhygiënisch is en er zelfs ongedierte aanwezig is. Nicotine is een voor de gezondheid schadelijke stof.

Door achterstalling onderhoud aan de woning kan er ook verontreiniging ontstaan die gevaarlijk is voor de gezondheid. Zo kan door vochtvorming in de woning schimmel ontstaan die gevaarlijk is voor de gezondheid.

Een woning kan ook vervuild raken als de bewoner of bewoners uitwerpselen en urine achterlaten in vertrekken buiten het toilet om en deze niet opruimen. Ophoping van uitwerpselen en urine in een toilet is ook vaak voorkomend. Het toilet wordt niet schoongemaakt en een andere oorzaak is dat het toilet niet meer werkt. Uitwerpselen en urine kan op zichzelf al gevaarlijk zijn voor de mens, vanwege bacteriële en/of virale infecties. Er bestaat ook het gevaar dat er ongedierte wordt aangetrokken, zoals vliegen, motten, muizen en ratten en kakkerlakken. Deze ongedierte zorgen voor hoger risico op verspreiding van ziektes.

Huisdieren kunnen ook verontreiniging veroorzaken van een woning. Als een huisdier niet goed verzorgd wordt en binnen zijn behoefte doet dan ontstaat er verontreiniging door uitwerpselen en urine. Bij dit soort situaties verzorgt de bewoner het huisdier of de huisdieren niet goed. Soms is de bewoner ook niet in staat om dit te doen.

Als laatste kan een woning vervuild raken, doordat er een sterfgeval heeft plaatsgevonden. Vaak gaat het dan om lijkvinding na een langere periode. In dit soort gevallen heeft het proces van ontbinding van het stoffelijk overschot voor een langere periode plaatsgevonden. In de meeste gevallen is lijkvocht in de vloer getrokken. Gassen die bij de ontbinding van een menselijk lichaam vrijkomen trekken in meubels, gordijnen etc. Dit veroorzaakt lijkgeur welke lastig te verwijderen is. Zelfs als het lijk verwijderd is uit de woning. In dit soort gevallen kan het voorkomen dat je een specialist moet inhuren om het lijkvocht en de lijkgeur uit de woning te verwijderen.

De mate en ernst van vervuiling is per geval verschillend. Ook verschilt het gezondheidsrisico per geval.

In dit hoofdstuk zijn enkele soorten vervuiling beschreven. Er zijn ongetwijfeld nog meer soorten vervuiling. Vaak is het ook een combinatie van verschillende soorten vervuiling. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door een bewoner die een psychische stoornis heeft en op verschillende fronten niet goed functioneert, waardoor er verschillende soort vuil ontstaan en ophopen in het huis.

Als je vermoedt dat iemand in een verontreinigde woning of omgeving leeft kun je professionele hulp inschakelen bij de GGD. Je kunt contact opnemen met de lokale GGD om dit te bespreken.

Wat kan de GGD betekenen bij een vervuilde woning?

De GGD is een organisatie die in lokale afdelingen is opgedeeld. Het doel van de GGD is om de gezondheid van de inwoners van Nederland te beschermen. De GGD speelt een belangrijke rol bij de aanpak van woningvervuiling.

Bij woningvervuiling kan de GGD ingeschakeld worden als er een sterk vermoeden is dat er sprake is van woningvervuiling. In de meeste gevallen wordt de GGD ingeschakeld door een buitenstaander en niet de bewoner of de bewoners van de betreffende woning.

Als er melding is gedaan dan zal de GGD onderzoek doen naar de situatie in de woning. De GGD kan contact opnemen met de bewoners en advies geven om de woningvervuiling aan te pakken. Zeker als er gezondheidsrisico’s zijn voor de bewoners of omwonenden zal de GGD in actie komen.

De GGD kan adviseren om bepaalde maatregelen te nemen. Zo kan ze de bewoners adviseren over een gezond huishouden, waardoor er een gezondere situatie ontstaat voor de bewoners. In veel gevallen wordt er samen met de bewoners een plan van aanpak gemaakt om de woning weer leefbaar te maken.

De GGD werkt ook samen met andere instanties. Zeker als er sprake is van een ernstige situatie zal de GGD samenwerken met de gemeente, maatschappelijke hulpverleners en bijvoorbeeld een verhuurder. Het doel is om de woningvervuiling te verhelpen en oorzaak aan te pakken.

Een belangrijk onderdeel om dit op te lossen is de ontruiming en schoonmaak van de vervuilde woning. In sommige gevallen is de bewoner aangewezen op een derde partij. Met andere woorden moet zij de vervuilde woning laten schoonmaken door een particulier bedrijf.

Schoonmaak vervuilde woning uitbesteden?

Professionele schoonmakers inschakelen?

Bespaar tot 50%

Vervuilde woning schoonmaken kosten in 2024

In dit hoofdstuk wordt besproken wat in 2024 de kosten zijn die een professioneel bedrijf rekent voor het schoonmaken van een matig tot zwaar vervuilde woning. Ook wordt ingegaan op de factoren die invloed hebben op de kosten.

De kosten voor het schoonmaken van een vervuilde woning is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de omvang van de vervuiling van belang. Zo is het schoonmaken van een sterk vervuilde woning meer werk dan een matig vervuilde woning. Gradaties van vervuiling zijn moeilijk aan te geven. Daarom is het altijd belangrijk om met een schoonmaak- of ontruimingsbedrijf zaken te bespreken.

Ook het soort vuil dat weggehaald moet worden is belang. Dit kan betekenen dat het schoonmaken van de woning lastiger is waardoor er meer werk gedaan moet worden. Soms spreek je van reiniging in plaats van schoonmaken en moet er specialistische apparatuur gebruikt worden om de ernstig vervuilde woning schoon te krijgen.

Het is ook mogelijk dat er vuil aanwezig is dat een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Vaak betekent dit dat er middelen en apparatuur gebruikt moet worden die normaal niet nodig is om een woning volledig schoon te krijgen. Daarnaast kan dit betekenen dat het langer duurt om een vervuilde woning weer schoon te krijgen.

De hoogste kosten zijn de arbeidsuren. Des te lastiger de woning schoon te maken is des te meer uren ervoor nodig zijn.

Hieronder vind je een tabel met gemiddelde de gemiddelde kosten voor het schoonmaken van een verontreinigd huis.

Type woningMatigErnstigExtreem
Eengezinswoning800,-2050,-3200,-
Appartement700,-1700,-2600,-
Hoekwoning900,-2200,-3500,-
Twee onder één kap900,-2200,-3500,-
Vrijstaande woning1000,-2450,-3900,-
Seniorenwoning600,-1400,-2100,-

Heb je het idee om zelf een vervuilde woning te reinigen? Houd er dan rekening mee dat het niet enkel om kosten gaat. Het gaat ook om tijd, inzet en gezondheidsrisico’s. Overweeg goed wat de opties zijn en wat in jouw situatie beter is. Zelf doen of uitbesteden?

Woningvervuiling wordt vaak veroorzaakt door mensen met een psychische aandoening. Als je hier mogelijk zelf mee zit ga dan hulp zoeken.

Ben je een buitenstaander en heb je een sterk vermoeden dat er meer aan de hand is dan alleen vervuiling? Neem dan contact op met de GGD.

Wat is de oorzaak van een woningvervuiling?

Er zijn allerhande redenen waardoor woningvervuiling ontstaat. Meestal zijn het mensen die hun huis verwaarlozen, omdat ze te maken hebben met problemen.

Een van de meest voorkomende problemen is een psychische aandoening. Hierdoor kan de bewoner zijn huishouden niet op orde houden. Psychische problemen kunnen veroorzaakt worden door verslaving, stress of een andere of minder duidelijke oorzaak.

Een psychische aandoening is vaak een verzamelstoornis. De bewoner verzamelt allerhande vaak waardeloze spullen, waarmee de woning wordt vervuild.

Financiële problemen kunnen zorgen voor stress wat kan leiden tot een depressie of een andere psychische aandoening.

Het is belangrijk om te begrijpen dat meerdere factoren meestal de oorzaak zijn. Meestal is er een hoofdprobleem, maar meestal gaat het samen met andere problemen.

Het is ook mogelijk dat er enkel een voornamelijk oorzaak is, zoals een verslaving aan een ernstige drug, waardoor iemand niet meer normaal kan functioneren.

Een ander op zichzelf staande oorzaak is een fysieke beperking. Hierdoor is het niet mogelijk om een woning schoon te houden. Als er dan geen hulp is kan een matig tot zelfs zwaar verontreinigde woning ontstaan.

Leven in een vervuilde woning is vaak mensonterend. De bewoner of bewoners zijn hier vaak ook wel van bewust. Schaamte weerhoudt in veel gevallen om hulp in te schakelen voor het ontruimen en schoonmaken van de woning.

Naast gezondheidsrisico’s bestaat er soms ook verhoogd risico op brand en andere veiligheidsproblemen. Verhoogd brandrisico ontstaat vooral bij hoarders waar veel enorm veel spullen in een huis aanwezig zijn.

Heb je te mogelijk een dergelijke situatie aangetroffen neem dan contact op met de lokale GGD. Dit kun je ook doen als jezelf met deze problematiek te maken hebt.

Schoonmaken uitbesteden?

Bespaar tot 50%

Plaats delict, traumatische incidenten, biohazard, ongedierte etc.

Een vervuilde woning ontruimen & schoonmaken kun je in sommige situaties goed zelf. Uitbesteden van dit werk kan ook goed bij bedrijven die hier in gespecialiseerd zijn, zoals ontruimingsbedrijven en schoonmaakbedrijven.

Maar wat als je met een zeer ernstige situatie te maken hebt? Zoals een plaats delict of een ander soort traumatisch incident.

Als voorbeeld een woning waar zelfdoding heeft plaatsgevonden en er overal bloed en mogelijk andere lichaamsvloeistoffen aanwezig zijn. Je spreekt dan over een mogelijk besmette omgeving. Er bestaat dan gezondheidsrisico’s voor mensen. Dit soort extreme situaties kan niet opgelost worden door jezelf of zomaar een bedrijf. Laat staan dat je een bedrijf vindt die dit wil doen!

Bij een plaats delict of een traumatisch incident kom je bijna altijd uit bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het reinigen van extreme en zeer uitzonderlijke situaties.

Er zijn ook andere situaties, waar je bijna altijd moet kiezen voor een gespecialiseerd bedrijf, zoals bij lijkvinding, waarbij het lijk veel lichaamsvloeistoffen heeft achtergelaten in de woning, zoals op en in de vloer. Een andere situatie is overlast van ongedierte, waarbij je niet anders kan dan een bedrijf in te huren dat gespecialiseerd is in ongediertebestrijding.

Er zijn nog veel meer situaties die als extreem betitelt kunnen worden. Als er gevaar is voor de mensen dan spreek je in de regel over een onveilige situatie. Vaak heb je dan te maken met een biohazard situatie. In het Nederlands noemen we dat ook wel biologisch gevaar, maar meestal praten we dan over infectiegevaar.

Niet wegkijken, niet afwachten maar actie ondernemen

Schoonmaken van een woning kan iedereen. Dat kun je ook zelf en is meestal goed uit te voeren.

Maar wat als de staat van de woning dermate slecht is dat je spreekt over ernstige vervuiling? In dat geval kun als bewoner hulp vragen bij de GGD of eens contact opnemen met de mobiele schoonmaakservice van het leger des heils.

Als je als buitenstaander een sterk verontreinigde situatie ontdekt, je bent bijvoorbeeld familielid dan kun je ook eens contact opnemen met de GGD. De GGD gaat voorzichtig maar daadkrachtig te werk. Ook omwonenden kunnen de GGD inschakelen. Deze organisatie is verantwoordelijk om dergelijke situaties aan te pakken.

Als iemand in een sterk vervuilde woning leeft is er vaak wat aan de hand met de bewoner. In veel gevallen heeft de bewoner geestelijke problemen. Als voorbeeld een bewoner die een verzamelstoornis heeft en aan hoarding doet. Als buitenstaander kun je hier werk van maken. Neem contact op met verschillende instanties die hulp kunnen bieden.

Ontzorgen op het moment dat het probleem zich voordoet is prima, maar wat gebeurt er daarna. Nazorg is ook erg belangrijk om te voorkomen dat de bewoner terugvalt in zijn oude gewoontes. Monitoren van de situatie is belangrijk. Als het weer dreigt mis te gaan moet er ingegrepen worden.

Het schoonmaken van een vervuilde woning is zwaar werk. Soms is het zelfs gevaarlijk. Zit je in zo’n situatie dan is het van belang dat je goed overweegt wat je doet. Instanties zijn niet altijd mogelijk om in te zetten. Je hebt dan een bedrijf nodig voor het leegruimen en schoonmaken, zodat de woning weer in de staat komt, zoals het hoort.

Schoonmaakbedrijven en ontruimingsbedrijven werken discreet weten welke middelen ze nodig hebben en maken een krijgen nagenoeg elke woning grondig schoon.

Ontruimingsbedrijven zijn in staat om een huis te ontruimen én schoon te maken.

Discrete hulp inschakelen?

Bespaar tot 50%

Als de situatie zeer ernstig is dan is het verstandig om met instanties, zoals de politie of GGD overleg te plegen, voordat je zomaar iemand inhuurt om een woning te reinigen. Als je het zelf wil doen dan moet je zeker goed nadenken, voordat je de begint met schoonmaken. Het moet namelijk wel op een veilige manier gebeuren.

Een voorbeeld van een ernstige situatie is een traumatisch incident, zoals zelfdoding, waarbij lichaamsvloeistoffen als bloed veelvuldig in de woning aanwezig zijn. In dit soort situaties krijg je altijd te maken met de overheid. In goed overleg met de juiste instanties kun je conclusies trekken.

Dit geldt ook voor zakelijke situaties, waarbij bijvoorbeeld een bedrijfsontruiming moet plaatsvinden van een bedrijfspand waar drugslab is ontmanteld waar mogelijk nog schadelijke resten van chemische stoffen aanwezig zijn. Als eigenaar moet je goed overwegen hoe je dit aanpakt. Je kunt namelijk niet een bedrijfspand opnieuw verhuren waar mogelijk een gezondheidsrisico aanwezig is.

In zeer ernstige situaties is het verstandig om een gespecialiseerd bedrijf te contacten dat gespecialiseerd is in het reinigen van extreme situaties. Je kunt dan advies inwinnen hen mogelijk inhuren om de woning of bedrijfspand weer veilig te maken voor toekomstig gebruik.